NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

90-NDAD, MUUTUSTE AASTAD

EESTI NUKUTEATER TAASTAB RAHVUSVAHELISED SIDEMED

Koos iseseisvumisega katkesid kahjuks ka eesti nukuteatri rahvusvahelised sidemed. Katkes Balti liiduvabariikide nukuteatrite festivalide traditsioon. Kuid juba 1990. aastal kutsuti Lübeckisse kokku kõigi Läänemereäärsete maade nukuteatrite esindajad, et panna alus uuele koostöövormile, kohtumiste sarjale “œLäänemeremaade Nukuteatrite uued päevad” . Eesti esindajana osales Lübecki kohtumisel teatri direktor K. Aro. Lübecki deklaratsiooni järgi pidi Läänemereäärsete riikide nukuteatrite koostöö hõlmama paljusid eri vorme, festivalidest ja kursustest-seminaridest lavastajate ja kunstnike vahetamiseni. Siiski on kõik senised kohtumised toimunud kui festivalid. Esimese festivali korraldamise õigus uues sarjas anti Eestile ja see toimus 1.–6. juunil 1992. Peale koduteatri, mis näitas kahte lavastust, võtsid festivalist osa teatrid Soomest (“œMukamas” Tamperest kahe lavastusega ja “œSytkyt” Kuopiost), Rootsist (“œSpektaklet” Uppsalast ja “œPicknickteatern” Stockholmist), Saksamaalt (Neubrandenburgi Kammerteater), Lätist (Riia Nukuteater), Leedust (“œLele” Vilniusest), Venemaalt (“œSkazki” ja “œKuk-inter-show” St-Peterburist), Poolast (“œTule ja paberi teater” Lodzist). Viimasel hetkel jäi tulemata Taani. Eesti Nukuteater osales ka kõigil järgnevatel Läänemeremaade nukuteatrite festivalidel. Lodzis (1993) näidati M. Kampuse lavastust “œSeme ja maailm” . Lavastusse, mida Eesti publik just eriti hästi ei tahtnud vastu võtta, pidades seda raskeks ja vormilt keerukaks, suhtuti festivalil üsna soodsalt. Kolmandale festivalile Hämeenlinnas (1994) viidi koguni kolm lavastust – “œAlice Imedemaal” , “œMetsakuninga kroon” ja “œHendrik Toompere ja Heino Seljamaa kahekesi kuues osas” . Viiburis (1995) mängiti A. Perviku “œSookolli ja sisalikku” , Taanis Silkeborgis (1996) “œPöial-Liisit” . Läänemeremaade nukuteatrite VI väikevormide festivalil Vilniuses 1997. a näidati H. Männi nukunäidendit “œTöntsa-Täntsa” , Stockholmis (1998) oli kaasas “œLuikede järv” . Kõige paremini sai ER Nukuteater näidata oma võimalusi ja võimeid Riias (1999), kuhu õnnestus viia E. Spriidi lavastus täiskasvanuile “œElutarkus või elukartus” . Arvestades teksti suurt tähtsust, kasutas teater esmakordselt sünkroontõlget inglise ja vene keelde.

Aastail 1995–2000 sai ER Nukuteater peale festivalietenduste veel mitmeid võimalusi näidata oma kunsti väljaspool Eestit. Palju kordi on esinetud Soomes. Taani lasteteatrite festivalil Grenas näidati R.Kangro-L.Tungla muusikali (mudikali) “œHunt ja seitse kitsetalle” . Festivalil Lutke ’95 Ljubljanas käidi eesti folklooril põhineva R. Aguri lavatükiga “œKarjapoiss on kuningas” . “œKarjapoiss on kuningas” ja H. Männi “œRoosa muinasjutt” olid Eesti kultuuripäevade kavas Göteborgis (1995). Fääri saartel anti 1997. a kaheksa etendust “œPöial-Liisiga” . 1998. a mängiti taas “œPöial-Liisit” Soomes Ahvenamaal kaksteist korda ja augustis Belgias Gentis viis korda.

Sajandi lõpuks õnnestus taastada ka side nukuteatrite ülemaailmse liiduga UNIMA (Union Internationale de la Marionnette). Jaanuaris 1999 saabus UNIMA peasekretariaadist ametlik kinnitus UNIMA Eesti Keskuse vastuvõtmise kohta sellesse maailma vanimasse teatriorganisatsiooni.

Tegelikult oli see Eesti nukuteatritegelaste jaoks oma kunagise liikmeksoleku taastamine. UNIMA kroonikatest on näha, et Eesti esindaja osales juba 1929. aastal Prahas UNIMA asutamiskongressil ja Eesti on seega selle ülemaailmse organisatsiooni asutajaliige. Nüüd on selgunud selle isiku nimi, kes viibis asutamiskongressil ja 4. kongressil (1933) Ljubljanas. See oli tol ajal Eestis tunnustatud nukukunstnik Alla Orav. Säilinud on tema kujundatud eksliibris UNIMA esimesele presidendile J. Veselýle.

Vahepealsetel aastatel UNIMA ja Eesti sidemed katkesid. Alles 1958. aastal võeti ER Nukuteater vastu UNIMA Nõukogude Liidu sektsiooni liikmeks ja üheks asepresidendiks sai F. Veike, kes oli aastatel 1980–1984 ka UNIMA Nõukogu liige N Liidu poolt. UNIMA XIX Kongressil Rijekas (Horvaatia) 2004. aastal kinnitati F. Veike UNIMA auliikmeks.

Eesti iseseisvumise järel otsene seos UNIMA-ga, mis seni oli käinud läbi Moskva, katkes taas. Sellele vaatamata oli Eestil (nagu ka Lätil ja Leedul) jätkuvalt võimalus osaleda Läänemeremaade Nukuteatrite festivalidel. Tänu sellele ja tolleaegse UNIMA presidendi soomlanna Sirppa Sivori-Aspi abile õnnestus pärast mitmeaastast ettevalmistustööd 1999. a alguseks kõik liikmeksoleku tingimused täita. F. Veike, R. Agur, H. Toompere jt võisid end taas lugeda UNIMA liikmete hulka. Esimeseks Eesti Keskuse juhatuse esimeheks ehk rahvusvahelises kõnepruugis presidendiks valiti Harry Gustavson, kelle aktiivne tegevus oli liikmestaatuse taastamisele kaasa aidanud. Alates 2003. aasta kevadest on UNIMA Eesti Keskuse presidendiks Andres Dvinjaninov. UNIMA Nõukogu liikmena osales H. Gustavson UNIMA kongressidel 2000. a Magdeburgis (Saksamaa) ja 2004. a Rijekas. UNIMA Nõukogu liikmeteks aastail 2004 – 2008 on A. Dvinjaninov ja H. Gustavson.

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)