NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

TÕUSUAASTAD (1956 – 1963)

NÄITLEJA NUKUTEATRIS

Aastad 1956–1963 olid Eesti Nukuteatrile arenguaastad, kus olustikulisuselt nukulaval liigutakse järk-järgult tinglikuma, teatraalsema, üldistusjõulisema nukuteatri suunas. Nukuteatritegijaile sai üha enam selgeks, et nad ei respekteeri mitte tegelikku, vaid tinglikku mängumaailma. Selleski maailmas elatakse läbi samu tundeid, ent teatraalsel, võimendatud kujul, nukuliku tinglikkuse ja groteskivõime printsiipi järgides. J. Lotmani järgi asendab teatrilaval reaalsust tinglik (mänguline) olukord.472

Eesti NSV Riikliku Nukuteatri lavastuste õnnestumiste tagatiseks 50-ndate aastate lõpul 60-ndate alguses oli võimekas näitlejakaader. Olgu siinkohal nimetatud Lo Tui, Raivo Kuremaa, Meta Jürgo, Oskar Liigand, Helle Raa, Bruno Mitt, Ingrid ja Ants Kivirähk, Lembo Mägi, Malle Peedov, Olaf Paesüld, Uno Leies jt. Paljud neist olid suure lava koolitusega näitlejad, kellede nukuliigutamisoskus jäi maha sõnavaldamisest ja rolli psühholoogilisest tõlgendusoskusest. Ent teatril oli ka eriti silmapaistvaid nukuliigutajaid nagu Raivo Kuremaa, Väino Luup, Uno Leies. Nii sõna kui ka nuku elavaks mängimise kunsti valdas suurepäraselt Lo Tui.

Lo Tui nukkudega.
Raivo Kuremaa nukkudega.
Oskar Liigand nukkudega.
Helle Raa nukkudega.
Bruno Mitt nukuga. /Foto: A. Alla/
Ants KivirƤhk (portree, ~1963). /Foto: L. Nurmik/
Malle Peedo(v) (portree, ~1960). /Foto: L. Nurmik/
Olaf PaesĆ¼ld (portree, ~1963). /Foto: L. Nurmik/
NƤitlejad nukkudega (1958): (vasakult 1. r) U. Leies, A. Kukepuu, (2. r) V. Luup, K. Renel. /Foto: V. Vahi/

Kuigi peaaegu igas lavastuses võis leida nii mõnegi huvitava näitlejatöö, ansambliühtset lavastust nägi neil aastail Nukuteatris siiski harva. Nukunäitleja, keda varjas publiku eest sirm, pidi vaatajat emotsionaalselt mõjutama nukukäsitsemise tehnika ja häälega. Teatril olid tippnäitlejad, kes ühes või teises lavastuses mõjule pääsesid ja ülejäänud näitlejad üle mängisid. Seega saab rääkida 50-ndate lõpu ja 60-ndate alguse Nukuteatrist ikkagi kui staariteatrist.

Nukuteatri arengut huviga jälginud L. Kalmet kirjutas 1962. aastal: “œEtendusi jälgides võib märgata, et liikumise väljenduses pole tase veel ühtlane. Päris hästi sooritatud liikumise kõrval võime sageli märgata ka nn. “œtehnilist praaki” . Seda põhjustavad kas juhuslikud vead või siis küündimatus. Tundub, et nukud ei allu veel alati täielikult oma peremehe, teda liikuma paneva näitleja tahtele. Ka ilmneb liikumises palju juhuslikkust. Isegi mõne nuku päris hea esinemise juures tuleb ette ootamatuid rütmist väljalangemisi või lihtsalt mehaanilisust. Juhtub sedagi, et nukud alati ei liigu nähtaval pinnal, mõnikord kaovad nad üle poole kehaga “œmaa alla” , mõnikord, kuigi harvem, tuleb käivitaja käsi nähtavale, mis rikub otsekohe illusiooni. Rohkem tuleks ka rõhku panna karakteerse ilmekuse saavutamisele, sest nukul puudub ju miimika ja peaaegu kõike peab asendama kehaline liikumine. See eeldab muidugi näitleja hoolikat treeningut ka väljaspool lavastusi.

Nukuspetsialistide hulgas võib kuulda vaidlust: kas on vajalik nuku suu või mõne muu kehaosa liigutamine. Minu arvates ei tuleks sellest probleemi teha. Praktika on näidanud, et nuku näo liigutamine on enamasti alati jäänud ainult mehaaniliseks efektiks. Ja vajadus selle järele on ikkagi üksikjuhtumeil. Meie nukuteatri praktikas on aga küllalt niisuguseid kogemusi, kus kogu karakteri ilmekus saavutatakse hästi tabatud liigutuste karakteersusega ja liigutused mängivad isegi n-ö näo elavaks. Headeks näideteks on “œKuradiveskis” O. Liigandi Erak ja “œAareteotsijates” M. Peedovi Sirje. Ja küllap on eeskujusid teisigi. Kahjuks pole see printsiip Nukuteatris muutunud veel ansamblilisuse üheks aluseks. Eriti on seda märgata teistest teatritest hiljuti üle tulnud näitlejate juures.” 473

Eriti valusaks probleemiks nukuteatrile oli sagedane oskamatu hääle forsseerimine. Kuna Nukuteatris oli teistest teatritest enam näitlejakoolituseta inimesi, kelle kõnetehnikaalane ettevalmistus oli jäänud puudulikuks, siis vajanuksid nad kindlasti kõnetehnika tunde. Seda märkas L. Kalmet. Paraku ei pööratud Nukuteatris näitleja ühele põhiinstrumendile – hääleorganile – küllaldast tähelepanu. Tulemuseks olid nii mõnedki haiged ja rikutud hääled. L. Kalmet on oma artiklites püüdnud leida vastust küsimusele, miks nii tihti võis nukulavalt kuulda “œforsseeritud hääli, paindumatut kõnet ning hääldamise ja kõneloogika vigu” . Ta kirjutas: “œPõhjusi näib olevat mitmesuguseid. Üheks on kahtlemata asjaolu, et nukuteatris kõneleb näitleja küllaltki keerukates tingimustes: ta peab tegutsema etendusel tundide viisi ülestõstetud kätega ning kõnelema kuklasse painutatud peaga, mis tekitab kaelalihastes pinget ja mõjutab hääleorganeid. Häält aga sunnib forsseerima seegi, et hääle kõla summutavad saali varjavad kilbid. Need spetsiifilised tingimused raskendavad hääle normaalset kasutamist ja kõne nüansseerimist. Kas poleks võimalik siin näitlejat aidata mikrofonide kasutamisega? Kuid tundub, et probleem pole siiski ainult nukunäitleja spetsiifilistes tingimustes – ka näitlejate hääletarvitamise oskus jätab soovida.

Vahel põhjustavad hääle forsseerimist ka ebasobivalt jaotatud ülesanded. Rohkem peaksid lavastajad arvestama näitleja hääleomadusi. Seda enam, et hääle mittesobivus rikub karakteri usutavust. V. Luup Tom Sawyerina (D. Normeti “œAareteotsijates” ) ei saavutanud heast mängust hoolimata täit poisikese illusiooni just ebasobiva hääle tõttu. Kuju ja hääle mittevastavus segab aga ka tegelaste vahekordade selgust. Samuti on halb, kui vastaspartnerite hääled sulavad niivõrd ühte, et on raske dialoogi jälgida.” 474

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)