NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
I osa. Algus

EESTI DRAAMATEATRI NUKUTRUPP (1936 – 1944)

NUKUTEATER SÕJA-AASTAIL

1941. a traagiline sõjasuvi seadis Eestimaa taas uude poliitilisse situatsiooni: ühe suurriigi – kommunistliku Nõukogude Liidu ülemvõim asendus teise suurriigi – fašistliku Saksamaa ülemvõimuga. Hoolimata sõjaaja rasketest majanduslikest oludest jätkasid Saksa okupatsiooni tingimustes tööd kõik Eesti teatrid, ka Eesti Draamateatri nukuteater.

Saksa okupatsiooni ajal kannatas kõigepealt nukulavastuste kujunduslik külg. Materjalide hankimine nukkude ja dekoratsioonide tarvis muutus päev-päevalt raskemaks. Ka oli puudus nukuvalmistajatest-kunstnikest. Uusi nukunäidendeid kirjutades pidid autorid arvestama tegelastena olemasolevaid nukke. Vanade nukkude kasutamise tõttu ei saanud aga juttugi olla mingist ühtsest kujundusstiilist.143

Uus poliitiline situatsioon puudutas nukuteatrit tunduvalt vähem kui draamateatrit. Üldtendentsiks sai suundumus meelelahutuslikkusele. Selle peamiseks põhjuseks oli püüd põgeneda traagilisest reaalsusest, aga ka Saksa okupatsioonivõimude piirangud ja ettekirjutused repertuaari valikus. Nõukogulikku propagandismi asendas pealesurutud saksameelsus. Kui draamateatri osas nähti peamise väljapääsuna klassika osakaalu suurendamist, siis aitas nukuteatrit taas tema ainestikule omane kuuluvus muinasjutu- ja fantaasiamaailma. Jätkatakse niisuguste algupärandite lavaletoomist, mida iseloomustab sisu primitiivsus ning kus peatähelepanu on pööratud kaleidoskoopiliselt vahelduvatele, sageli omavahel nõrgalt seostatud meeleolukatele seikluslikele pildikestele.

Draamateater: ā€œHallsabaā€¯ (H. Vaag, 1941). Stseen lavastusest.Oma esimeses näidendis “œHallsaba” asetas ka H. Vaag pearõhu tegevusele ning viis sõnalise osa miinimumini. Eeskujuks olid talle sealjuures Lo Tui näidendid. Et “œHallsaba” sisutiheduse aste väga lahjaks jäi, seda on märkinud ka autor ise. “œSee näidend on kirjutatud ühe muinasjutu järgi hiirest. Väga primitiivne süžee: hiirel on jäme saba, millega ta sugugi rahul ei ole. Ta igatseb rõngassaba, nagu on põrsal. Kui ta soov täitub, ei valmista see talle rõõmu, sest nüüd jääb saba igale poole kinni. Näidend oli mõeldud jõuluetenduseks ning rohkem seda ei mängitud. Oma esimese katsega ma ise ei jäänud sugugi rahule. Kuid tänu O. Seliaru tööle lavastajana ning Lo Tui abile tuli lavastus palju huvitavam välja, kui ma lootsin. Mitmesuguste lavastuslike efektide ja tantsude lisamisega suutsid nad isegi anda etendusele vajaliku pikkuse, mida tekstiline materjal ei oleks võimaldanud.” 144 V. Mettus kirjutab Eesti Sõnas avaldatud lühiretsensiooni kokkuvõtteks: “œKogu “œHallsaba” aga ongi määratud väikestele, kes lavalt pakutavast ei otsi veel sügavat mõtet, vaid keda ettekanne rahuldab seda enam, mida rohkem on laval elavat “œsagimist” ja sära.” 145 Lavapildid olid Asta Pilarilt ja muusikaline kujundus Aili Müürilt. Hiirepoeg Hallsaba Välejalga mängis L. Tui, laste varasemaid tuttavaid Antsu ja Tiiut M. Orgussaar ja A. Ripus. Jõuluvana oli H. Vaag. Lavastuses tegid veel kaasa H. Siirak, L. Koorits ja O. Seliaru.

Ka järgmised kolm sakslaste ülemvõimu ajal esietendunud nukulavastust jäid n-ö keskmisele realavastuslikule tasandile. Neilegi oli omane primitiivne, selge tegevus, kusjuures ei peetudki vajalikuks nukuteatri tollasele “œpärispublikule” – mudilastele – mingit erilist kompositsiooni või keerulisemat intriigi pakkuda.

L. Tui “œÕnnepoisi” lavastas O. Seliaru. Karjapoisi osas esines M. Orgussaar. Teistes osades lõid kaasa L. Tui, B. Mikkal, H. Vaag, O. Liigand ja O. Seliaru. Enamikul näitlejail tuli kehastada kolme või isegi nelja osa.

Kuigi Lo Tui püüdis kujundajana anda oma parima, ei võimaldanud sõjaaja kehvad majanduslikud olud enam kätte saada endist esinduslikkust ning säravust. Nagu fotodelt näha võib, olid loomnukud tähelepanuväärselt loomutruud ning hoolikalt väljatöötatud liigestega. Ka nende liikumine pidi olema seetõttu loomulik. Fotodelt hakkavad silma karjapoisi peened, nukumeistrilt lausa filigraanset tööd ja kannatust nõudnud sõrmed. Nõiad seevastu olid juba palju grotesksemad. Efektselt oli lahendatud nõidade kohaleilmumise stseen. Kuigi nii mõnedki nukkudest olid suurest “œesinemisest” üsnagi luitunud ja kulunud, pakkusid arvukad loomnukud väikesele publikule rohkesti rõõmu ja elevust. Kriitika märkis, et “œ“œDraamateater: ā€œPrints LohevÅ‘itlejaā€¯ (H. Vaag, 1942). Stseen lavastusest (1).Õnnepoiss” oma lavapiltide, muusika ja lauludega moodustab kena terviku, mida jälgid heameelega” .146 Laulud olid A. Müürilt ja A. Ruusilt.

H. Vaagi näidendi “œPrints Lohevõitleja” lavapildid kujundas Hedda Hakker (Marie Underi tütar). Esmakordselt mängis Draamateatri nukulavastuses kaasa Poska teatrist üle tulnud A. Kaktus-Mägi, kellele oli usaldatud Tüdruku keskne osa. Kaasa mängisid veel Aadu Pirnsalu, H. Siirak, A. Müür, J. Rebane, Vidrik Gutman ja H. Vaag. Viimane on oma teise näidendi kohta kirjutanud: “œEt lastele vaheldust pakkuda, viisin tegevuse kaugele põhja. Nii sain kasutada huvitavaid efekte, kasutades laval pooleksmurduvaid jääkamakaid. Lavastusele tehti ka üks uus nukk – jääkaru. Nagu hiljem selgus, jäi just see nukk lastele kõige enam meelde, sest ta oli uus ja puhas. Printsidest ja kuningatütardest peategelased ei võitnud aga laste Draamateater: ā€œPrints LohevÅ‘itlejaā€¯ (H. Vaag, 1942). Stseen lavastusest (2).poolehoidu, sest nad olid vanad ja sobimatud.” 147

Samal hooajal jõudis lavale veel Lo Tui “œJutuvana pajatab” . Ka seekord oli üks tegelane – Jutuvana – laval elavplaanis. Teda esitas Aado Hõimre. Nukkudega mängisid O. Seliaru, O. Liigand, A. Pirnsalu, J. Rebane, V. Gutman, A. Mägi, A. Leetva, A. Ruus ja H. Siirak. V. Mettus kirjutas Eesti Sõna lühikeses retsensioonis, et L. Tui on kirjutanud oma näidendi nii, et see suudab “œmudilasi huvitada ja kaasa kiskuda” . Selles nägigi retsensent nukutükkide ülesannet. Tegijaid ja ka kriitikuid rahuldas seegi, et lapsed jälgisid “œerilise heameelega” nukktegelaste paraade, tseremooniaid ja tantse. Tantsunumbrid olid selleski lavastuses nukkude liikumise tugevaim külg, ent “œkõndimine ei taha ega taha minna loomulikumaks” .148 Draamateater: ā€œJutuvana pajatabā€¯ (L. Tui, 1943). Stseen lavastusest. Keskel Jutuvana ā€“ A. HÅ‘imre.Mettus kiitis veel H. Hakkeri keni lavapilte ning soovitas Draamateatri nukuteatril edaspidi katsetada ka nukupantomiimiga, nähes viimases ilmselt võimalust nukkude liikumise parandamiseks.

Sügisel 1943 määras Draamateatri direktor L. Kalmet H. Vaagi nukuteatri kunstiliseks juhiks. Selleks ajaks oli viimasel juba valminud kolmas nukunäidend “œVõlude riigis” , mille autor ka ise lavastas. H. Vaag: “œPearõhu asetasin huvitavatele lavatehnilistele võtetele nagu lendamine ja muud selletaolised fantastilised trikid. Arvan, et laste seisukohast lähtudes ei olegi niivõrd oluline näidendi sisu, kuivõrd niisugused tähelepanuköitvad lavalised efektid.” 149 Nagu näha, pooldas ka H. Vaag nukuteatrit kui kireva tegevustikuga revüüd, kui efektide ja trikkide teatrit, kus on lubatav sisuline primitivism. Viljandi ajalehe Sakala võrdlevas arvustuses Draamateatri nukuteatri lavastusele “œVõlude riigis” ja samal hooajal esietendunud L. Tui näidendile “œHaldjas Kastetilk” kirjutatakse: “œMõlemad nukunäidendid kalduvad kõrvale realiteedist, haaravad ebatõelist võludeilma. Lapsed aga elavadki oma kujutluste maailmas ning seega ei saa halvaks tunnistada võlurite, nõidade ja ebatõeliste rännakute miljööd.” Samas artiklis lisatakse: “œMis puudutab näidendi ülesehitusse, siis on Lo Tui nukunäidend kompositsiooni mõttes ühtlasem. Helmut Vaagi näidendil on kirevaid üksiknumbreid esimeses vaatuses rohkesti – nii alguses kui ka tsirkuse pildis –, kuid teine vaatus kandub enam puhtakujulisele sündmuse arendamisele. Üldiselt võib aga nende algupäraste nukunäidenditega kõigiti rahule jääda.” 150 Ka “œVõlude riigis” tegelaste hulgas olid Tiiu ja Ants, keda seekord mängisid A. Mägi ja O. Seliaru. Võluri osas oli O. Liigand. Lavastuses tegid kaasa veel V. Gutman, A. Leetva, Hansi Karro, A. Pirnsalu, H. Siirak, J. Rebane ja Meta Rotberg. Selleski nukutükis püüti suurelt osalt läbi ajada eelnevatest lavastustest pärit nukkudega, värskendades neid värvimise ja uute riiete abil. (Nukuriietuse kavandas Erna Kiin.) Et võimalikult väiksema materjalikuluga suursugusemat lavalist efekti saavutada, hakati nukulava tagapõhjaks kasutama musta sametit. Lisaks kaunile kogumuljele (kujundas H. Hakker) jäid sellisel juhul ka nukkude niidid nähtamatuks.151

Ka Lo Tui neljas nukunäidend “œHaldjas Kastetilk” viis vaataja muinasjutulis-fantastilisse maailma, kus puud, linnud ja loomad kõnelevad, taevatähed elavad, kus uduemandad ja haldjad tegutsevad, kus vikerkaaremehikesed vikerkaart venitades selle katki rebivad ja siis uuesti kokku püüavad lappida jne.152 Kriitik A. Adson märkis ajalehes Maa Sõna, et “œHaldjas Kastetilk” on kirjutatud silmas pidades omaaegse nukuteatri võimeid ja võimalusi ning “œasendab üksiku nuku ulatuslikuma ja kindlama liikumise tegelaste vaheldumise ning pildilise kirevusega, nõudes dekoraatorilt-lavasisustajalt hulga optilist illusioonirohket sisutööd.” 153. Nimiosalist mängisid vaheldumisi A. Mägi ja A. Leetva. Teistes rollides esinesid L. Tui, H. Siirak, M. Rotberg, A. Pirnsalu, O. Seliaru, O. Liigand, V. Gutman ja M. Suurallik. Lavastuse peamine võlu peitus meeleolulises kütkestavuses ja romantikas. Arvustaja Erna Aavasaar märkis, et “œnäidendi mõjulepääsus oli olulisi teeneid H. Hakkeril” .154 A. Adsonile meeldis tähtede riigi puhtus, sära ning ebamaisus, mis kriitiku sõnade kohaselt olevat “œpuhkuseks suuremailegi vaatajaile” .155 E. Aavasaare arvates oleks aga nukkude välimuses võinud enam toonitatud olla karakteersemad elemendid. Järjekordselt ei rahuldanud teda nukkude liikumine. Arvukast tegelaskonnast pidas E. Aavasaar ainult Putuka (H. Siirak) liikumist enam-vähem normaalseks. Nii “œVõluriigis” kui ka “œHaldjas Kastetilga” mängimist jätkati ka 1944. aasta sügisel avatud Riiklikus Noorsooteatris.

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)