NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

NUKUTEATRI KULDSED SEITSMEKÜMNENDAD

REIN AGUR – EESTI NUKUTEATRI UUENDAJA

1960-ndate aastate lõpp ja 70-ndad aastad tõid draamateatrite lavale ridamisi omanäolisi lavastusi noortelt lavastajatelt: E. Hermakülalt, J. Toomingalt, K. Raidilt, I. Normetilt. Sellesse ritta kuulub kindlasti ka R. Agur oma uuenduslike lavastustega Nukuteatris. K. Kase sõnad eelnimetatud neliku kohta kehtivad täiel määral ka R. Aguri puhul: “œ...nad eitavad üksmeelselt illusiooniteatrit; nad ei vaja lava kujuteldavat neljandat seina, vaid taotlevad vaatajaga otsest, vahetut kõnelust; /.../ Lavastaja koos näitlejate ja kunstnikuga on lavastuse autoriteks, kes loovad näidendi põhjal uue kvaliteediga kunstiterviku. Öeldu eeldab teatri aktiivsemat hoiakut ning suhtumist elunähtustesse, pealispinnast süvakihtidesse läbimurdmist. /.../ Vastavalt sellele on laval saanud olulise tähtsuse liikumine, žest, plastiline joonis, rütm.” 817

Nukuteatri 1976/77 hooajast ülevaadet tehes kirjutas teatrikriitik Feliks Å ubin: “œRein Aguri lavastajastiil ei erine F. Veikese omast mitte ainult selle poolest, et Veike teeb sirmiga lavastusi, Agur sirmita. F. Veike lavastab traditsioonilises mudilasteatri laadis, milles selged konfliktid ja nukktegelaste olek on peegeldatud juba nende välimuse ja hääle kaudu. Näitlejad R. Aguri lavastustes seevastu ei kehasta ei loomi ega lapsi ega stereotüüpseid karaktereid, vaid on asetatud olukordadesse, mis peale sirmitaguse nuku- ja häälevalitsemise nõuavad neilt ka “œtäiskasvanute” teatri näitlejameisterlikkust. Nendes lavastustes on Tuhkatriinude ja Pöial-Liiside klassikalised süžeekäigud ja kangelaste iseloomud tublisti revideeritud või nad on siis rajatud kõrgele kirjandusele või tõsisele nukudramaturgiale.” 818

1975. a ajakirjanduses avaldatud pihtimuslikus artiklis on R. Agur peatunud oma mõningatel lavastajatöö põhimõtetel.

“œHumaanse idee kaudu purustada meis tekkivaid stereotüüpe, stampe ja anda fantaasiale võimalikult piiramatu lennuvõimalus – niimoodi saan mina harida oma vaataja hinge, aidata säilida tema emotsionaalsel maailmatunnetusel /.../.

Ma ei pea mitte ainult valeks, vaid otse kahjulikuks valmis retseptide jagamist oma vaatajale igaks elujuhtumiks. Aga ometi kuulutatakse sageli eeskujuks just selline “œlihtne ja õpetlik” lastetükk, kus moraal lõpus on nagu nuialöök vaataja lagipähe: ole aus, ole töökas, ole viisakas, ole jne. Kõik väga ja väga õiged õpetused, kuid niisugusel kujul ainult didaktika valdkonda kuuluvad ja sellega teatrikunsti profaneerivad. Mis teha, lastele määratud kunsti ümber on olnud alati rohkem segadust kui täiskasvanutele määratul. /.../

Nukuetendust teha on raske, sest see kunst on kõige sünteetilisem kunstide hulgas. Kui üks komponent vääratab selles sünteesis, kannatab kogu tervik. Sellepärast on väga häid nukuetendusi vähe.

Peab tingimata olema oma kunsti pealisülesande ühtne mõistmine – mõttekooslus on kõige alus, eriti lasteteatris. Vastasel juhul ajab iga kollektiivi liige oma õigust taga ja teater muutub rahulolematute näitlejate kogunemiskohaks, kus nad ennast paraku sugugi hästi ei tunne. Aga laiali ka ei lähe. Paradoks.

Ilma näitlejate-mõttekaaslasteta poleks ma saanud teha “œPunamütsikest” ja “œHeinaritsikat, kellele meeldib naljatleda” . Me läksime murdma seda, mida harilikult peetakse õigeks nii sisus kui vormis. Pidi olema üksmeel ja näitlejal usk oma õigusesse, et vastu pidada kriitikale. Näiteks leiti, et “œPunamütsikeses” pilame Vanaema kui püha mõistet. “œHeinaritsikas” astus näitleja välja kaanoni vastu ja mängis end kokku nukuga sirmi taha varjumata.” 819

“œPrintsessi ja kaja” kohta kirjutas A. Girdziauskaite: “œSee etendus sundis meid uskuma Aguri sõnade siirust, kui ta ütles: “œMe loome nendele, keda armastame. Mulle tundub, et kunst peab sünnitama uusi loojaid. Keegi ei tea täpselt, kuidas seda teha, kuid teha seda on tarvis...” ” 820

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)