NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

KUJUNEMISAASTAD (1952 – 1955)

TAGASIVAADE ESIMESELE TEGEVUSAASTALE

Nukuteatri esimese tegevusaasta repertuaaripildis torkab silma vene dramaturgia täielik domineerimine. Seitsmest uuslavastusest oli ainsaks algupärandiks H. Vaagi “œAhnus ajab upakile” . Kriitika süüdistas teatri juhtkonda selles, et pole loodud vajalikke kontakte eesti lastekirjanikega.285 Ent tol ajal ei teadnud teatritegijad ega ammugi mitte kirjanikud, milline peaks olema vahe suure lava ja nukulava dramaturgia vahel. Üha enam hakkas selgeks saama, et nukunäidend peab olema elav, tegevuslik, võimalikult minimaalse tekstiga. Staatilisi nukktegelasi oli pisipublikul lihtsalt igav laval lobisemas kuulda. Liiati kui veel tekst pealetükkivalt didaktiline või moraliseeriv juhtus olema. H. Vaag teadis, mida nukk nõuab ja kui kaua kannab dialoog. Tema näidendid olid enamasti väheste tegelastega, võimalikult mudilastepärased ja lihtsa dramaturgilise ülesehitusega. Nende kirjutamisel oli arvestatud tollase nukuteatri võimalusi. Iseküsimus on see, milline oli nende nukunäidendite kirjanduslik väärtus. Aga ilmselt alahinnati neil aastail ka laste vastuvõtuvõimet, püüti iga hinna eest järgida eakohasuse nõuet. Lastele pidi kõik laval nähtav olema selge ja arusaadav. Ei osatud õigesti hinnata väikestest inimhakatistest publiku loova mõtlemise ega sügavate emotsioonide tähtsust. Kunst lastele (teatrietendus, film, kirjandus jne) pidi last tingimata manitsema hoolsale õppimisele, kuulekusele, alluvusele täiskasvanu diktaadi suhtes jne.

Nii lavastuslikult kui ka kujunduslikult oli enamik esimese hooaja lavastusi võimalikult naturalistlikud. Kunstnik R. Laidre alles otsis võtit nukuteatri maailma. Suurt puudust tunti nukuskulptorist ja nukutehnikust. Esialgu tuli läbi ajada vaid kahe mehega: kunstnik R. Laidre ise meisterdas nukud ja lavastusala juhataja V. Kaljumaa tegi neile mehhanismid.286 R. Laidre oli ikkagi suure lava kunstnik. Ta oli harjunud nukulava draamalava kombel kujundama. Ent tollane suure lava kujundus oli suurejooneline ja detailirohke. Majad, lilled, puud jms pidid olema ” nagu päris” .287 Ka nukk-inimesi ja nukk-loomi püüti enam vähem selles proportsioonis kujundada, nagu inimene tõeliselt on ehk nagu tõeline loom välja näeb, ei suudetud aga anda vastavale karakterile omaseid jooni. A. Kraavi arvates olid näiteks tütarlapsed lavastustes “œKolm karu” ja “œPrintsess Tindiplekk” “œväga sarnased oma nukulike, mittemidagiütlevate, surnud ilmetega” .288

Muidugi avaldasid etenduste kunstilisele tasemele paratamatult mõju ka halvad töötingimused. A. Kraav on kirjeldanud tollaseid tööolusid järgmiselt: “œTeatri osakonnad on laiali pillatud üle kogu linna. Kunstide Valitsuse hoones on leidnud ulualuse teatri büroo. Kunstitöökoda asub ebasobivas toapugerikus. Katkisest katusest sajab tuppa vihma. Kunstnikud on sunnitud tegelema oma loomingulise tööga lahti tõmmatud vihmavarju all, ettenägelikult tõmmates jalga kalossid või botikud. Kunstnik Laidre esindab siin ainsuses üheaegselt mitut eriala: ta on niihästi tehnik, kes vastutab nukkude mehhanismide eest, dekoraator kui ka rekvisiitor. Kuna aga kõiki neid töid on kunstitöökojas lihtsalt juba füüsiliselt võimatu teostada, siis on ta sunnitud tormama ühest toast teise, leidma endale tööruumi kord siin, kord seal.” 289

Aeg ja olud ise tingisid muutused lavakujunduses. Kuna väljasõitudel maakondadesse kimbutasid teatrirahvast alailma viperused veokitega, hakati kunstnik Laidrelt nõudma portatiivsemat lavaseadeldist ja kujundust, mis bussi katusele ära mahuks. Seda nõuet arvestades valmiski “œLoomade kontserdi” lavakujundus juba märksa lakoonilisemas, stiilsemas ja puhtamas vormis. Nii jõudis eesti nukuteater transpordihädadest ajendatuna lavastuste kujunduses “œtinglikkuse ja lakoonilisuse juurde, mis, nagu hiljem selgus, ongi nukulava eripära.” 290

Näitetrupis olid tooniandvaiks Draamateatrist üle tulnud näitlejad, teistest teatritest tulnud pidid alles kohanema nukumänguga. Sõnateatri koolitatud näitlejate kõneosavus ületas tunduvalt nende nukukäsitsemise oskused. Oma emotsioonide ülekandmine nukule sageli ei õnnestunud. Nukk lihtsalt jäi puiseks ja elutuks. Mõistagi oli teatril ka universaalseid näitlejaid, kes valdasid võrdse eduga nii sõna kui nukutehnikat, näiteks L. Tui ja F. Veike. Viimane tegutses paralleelselt nii lavastaja kui nukunäitlejana. Neil kahel õnnestus suurepäraselt nukku “œelavaks mängida” . Ühtsest ansamblist esimesel hooajal kõnelda veel ei saa.

Trupi kujundamist, lavastaja tööd näitlejatega ja näitleja tööd iseendaga takistas aga normaalsete töötingimuste puudumine. Ei teatud isegi seda, “œsõna otseses mõttes, kuhu neid ja nende etendust homme suunatakse” 291, kas antakse neile kätte Draamateatri või Estonia ruumid. Võimalik oli ka hoopis mingi klubisaal. Nukuteatri töötajail tuli otsekui teise sordi tegelastel oodata statsionaarsete teatrite puhkepäevi või anda etendusi varajastel hommikutundidel, mil vastavate teatrite pärisperemehed veel laval ei tegutsenud. Seetõttu hakati varsti mängima lastele sobival ajal Tallinna koolides, maakonna klubides ja kultuurimajades.

Ühe ringreisi kestus oli kaks-kolm nädalat. Kuigi vastavalt 1952. a I poolaasta aruandele olid plaanilised näitajad täidetud (etendusi oli planeeritud 245, neid anti 246, külastajaid oli 38300 asemel 41423 ja tulusid 139,5 tuh rbl asemel 139,7 tuh rbl), oli teatril ikkagi rahalise plaani täitmisega suuri raskusi.292 Ringreisietendustel olid saalid sageli pooltühjad, kulud aga suured. O. Liigand on teatri olukorda kirjeldanud järgmiselt: “œTranspordivahenditeks olid meil kolm väikest GAZ-bussi ja veoauto. Sõidukid olid valminud juba enne sõda ja olid seetõttu täiesti logud. Üks neist tuligi kui remondiks kõlbmatu kohe maha kanda. Ülejäänud sõidukeid tuli ringreisidel ilmast ilma remontida. Seetõttu jäi ringreisidel palju etendusi ära või nad toimusid hilinemisega. Rahval tekkis siit umbusaldus teatri vastu ja tagajärjeks oli see, et saalid olid pooltühjad. See mõjus aga omakorda rahalise plaani täitmisele, millest tulenes töötajaile palgamaksmise viibimine päevade, sageli ka nädalate viisi. Osa töötajaid esitas lahkumisavalduse. See äratas kõrgemate organite tähelepanu ja pärast 1952. aasta septembris läbi viidud revideerimist võeti teatri direktor A. Juhkum päevapealt kohalt maha ning tema asetäitjaks määrati O. Liigand.

Järgmisel päeval tuli kokku töötajate üldkoosolek. Ühisel nõupidamisel vaeti ja arutati olukorda ning leiti, et seniseid juhtimises tehtud vigu on võimalik vältida, kui asi ühiselt käsile võtta. Kõigepealt aga tuli asutuses tagada normaalne töörütm. Võeti vastu mitmeid otsuseid, mille täitmisele järgnevail päevadel ka asuti. Kunstide Valitsuselt paluti tagasi 1953. aasta eelarve projekt. Et seda mitme näitaja osas ümber teha. Etenduste kassaplaani tõsteti 400 rublalt 700 rubla peale. Niisugune kassaplaani peaaegu poole võrra üleskruvimine (ilma pileti hinda tõstmata) eeldas vaatajaskonna arvu suurenemist. Seda tuli teha teatrit igakülgselt populariseerides. Leiti, et rahva poolehoiu võitmiseks tuleb nukumängu kunstilist taset tõsta. On vajalik pöörata erilist tähelepanu repertuaari valikule, kujundus-tehnilise külje maitsekusele ja loomulikult ka näitlejameisterlikkusele. /.../ Sai määratud ka ringreiside kestus, mis ei tohtinud ületada seitset päeva, saartel ja Peipsi-äärseil aladel aga kümmet päeva. Igal reisipäeval tuli anda kaks etendust. Reisile järgnes kahenädalane proovide periood. Siis mindi jälle reisile. Ringreis oli näitlejatele nagu uue, õpitava rolli küpsemise, töökodadele aga nukkude ja lavaseadeldiste valmimise ajaks. Et reisid toimusid mõlemal trupil üheaegselt, võimaldas see lavastajal kasutada neid näitlejaid, keda ta uutes lavastustes vastavais osades näha tahtis. Ka sai kahenädalasel prooviperioodil remontida sõidukeid, et need ringreisidel vastu peaksid. Algul püüti ühe reisiga hõlmata tervet Eesti territooriumi. Ent varsti piirduti väiksemate piirkondadega. Kujunes välja kuus tsooni: Rakvere-Kiviõli, Tartu, Jõgeva, Paide-Türi-Pärnu, Haapsalu ja saared, Peipsi-äärsed alad ning Võru-Valga. Trupp elas maakonnakeskuses ja sealt tehti väljasõite ümbruskonna kultuuri- või koolimajadesse. See tagas õigeaegse etenduste andmise ja hoidis kokku ka sõidukite kütust. Igat piirkonda hakkas Nukuteater nüüd teenindama neli korda aastas. Mõne rahvarikkama paiga kohta oli etenduste sagedus võib-olla liiga väike, kuid selline maakondade jaotatus võimaldas kogu Eestimaa ühtlast teenindamist. /.../ 1953. aasta alguseks oli teatris saavutatud juba kindel töörütm. Poole aasta etenduste ekspluateerimise ja kassaplaani ületamise tulemusena saavutati majanduslikult selline rahaline ülejääk, et 1953. aasta esimese kvartali lõpuks maksti ära osa Lõuna-Eesti Teatri võlast (ülejäänud osa kustutati riigi poolt).” 293

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)