NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

90-NDAD, MUUTUSTE AASTAD

TAGASIVAADE 90-NDATELE AASTATELE

20. sajandi viimane aastakümme ja sajandivahetus oli viiekümneaastaseks saavale Eesti Riiklikule Nukuteatrile keerukas aeg nii majanduslikult kui ka kunstiliselt. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine ja oma raha – Eesti krooni kasutuselevõtt ei jätnud mõju avaldamata Nukuteatri tegevusele. Ühelt poolt tähendas see avatud maailma, paremaid kontaktivõimalusi teiste maade teatritega, rahvusvahelisi festivale ja külalisesinemisi, teisalt aga majanduslikke raskusi, mis sundis raha lugema ja repertuaaris korrektiive tegema. Lavastada tuli põhiliselt nukuteatri kõige agaramale publikule – mudilastele; ja nii-öelda kindla peale minevaid lavatükke – klassikalisi muinasjutte ja teisi üldtuntud lastelugusid. Vaeslapseossa jäid keskastme ja vanemate klasside õpilased ning täiskasvanud publik. Finantskaalutlustel vähenes ka riigisiseste ringreisietenduste arv. Kui oma tegutsemise esimestel aastakümnetel olid Riiklikus Nukuteatris ülekaalus etendused väljaspool statsionaari, siis 1995. a moodustasid statsionaarsed etendused etenduste üldarvust 69%.

Kui heita pilk üheksakümnendate aastate teise poole ja sajandivahetuse repertuaaripilti, siis domineerivad eesti autorite näidendid. Aastail 1995–2000 olid kolmekümne üheksast lavastusest kakskümmend üks algupärandid. Võrreldes 90-ndate aastate esimese poolega oli vähenenud klassikalise muinasjutu osakaal – vaid viis lavastust (“œBuratino” , “œPunamütsike” , “œLumivalgeke” , “œPöial-Liisi” , “œLuiged, mu vennad” ). See-eest jõudsid lavale mitmed huvitavad klassikalise kirjanduse töötlused nagu “œFaustikeGoethe järgi, Waechteri “œPrints HamletShakespeare’i ainetel ja Saint-ExupĆ©ry “œVäike prints” . Tšaikovski balletist inspireerituna sündis nukuetendus “œLuikede järv” .

Ɯlo VihmaEesti autoritest kirjutasid Nukuteatrile mitu näidendit neil aastail teatris kirjandusala juhatajatena töötanud H. Rand (“œSaladuslik tsirkus” , “œHaldjaöö” , “œValge kassi veski” K. Skalbe muinasjutu järgi, “œTrollipere talveuni ehk Ettevaatust, Jõul!” ), J. Põldma (“œKoera pulm” , “œSõber Kurk” ning “œKirp, täi ja üksik lehm” ). Ühe näidendi lisasid teatri repertuaari veel Andrus Kivirähk, Eno Raud, Reeda Toots, Leelo Tungal, Marius Lätte, Heljo Mänd, Evald Hermaküla, Edgar Valter, Enn Vetemaa jt.

Nukuteatri 90-ndaid aastaid jäävad iseloomustama pidevad muutused teatri juhtkonnas ja näitlejate arvu vähendamine püsitrupis. Ferdinand Veike oli Nukuteatri peanäitejuht kakskümmend kaheksa aastat (1952–1980) ja Rein Agur üksteist aastat (1981–1992). Teatris lavastajana töötas ta ühtekokku kolmkümmend üks aastat (1963–1994). Pärast R. Aguri lahkumist peanäitejuhi kohalt on aga kaheksa aasta jooksul Nukuteatris töötanud lühemat või veidi pikemat aega viis peanäitejuhti või kunstilist juhti. Kõige lühemat aega, vaid mõni kuu 1992. a oli kunstilise juhi ametis selle teatri endine näitleja Ülo Vihma. Seni kõige kauem viimasest viiest oli ametis Eero Spriit (1993–1997). Lavastajana tõi E. Spriit teatrisse kaunid, vaatemängulised, fantaasiarikka lavastajaidee ja kujundusega lavalood (“œAlice imedemaal” , “œLumivalgeke” , “œSaladuslik tsirkus” , “œHaldjaöö” jt) ega unustanud ka täiskasvanud publikut (“œVanamehed seitsmendalt” , “œFaustike” , “œRikka õelusel pole piiri” , “œElutarkus või elukartus” ). Kokku tegi E. Spriit Nukuteatris viisteist lavastust.

Eero SpriitLisaks Nukuteatris ametis olnud kunstilistele juhtidele (peanäitejuhtidele) lavastasid ka 90-ndate teises pooles teatri enda staažikad näitlejad-lavastajad H. Laas (“œTöntsa-Täntsa” , “œOnu Remuse lood” , “œVepsa muinasjutud laual” ), V. Luup (“œBuratino” , “œValge kassi veski” ) ja H. Toompere (“œNinatark muna” , “œLuiged, mu vennad” , “œPintselsabade jõulud” ). R. Tootsi debüütlavastusele “œSipsik” järgnesid “œFredi võlumaailmas” ja “œViplala” . Lavastasid ka T. Tamm (“œKratt” ) ja J. Põldma (“œKirp, täi ja üksik lehm” ).

Külalislavastajateks olid Ivo Eensalu (“œKoera pulm” ), Tamur Tohver (“œKlounide kool” , “œPrints Hamlet” ) ja Urmas Allik (“œLegend printsessi sõrmusest” ) ning Vija Bluzma Lätist, Rimantas Driežis Leedust ja Valeri Volhovski Venemaalt Voronežist.

90-ndate aastate esimese poole Nukuteatris oli eriti tähtsustunud peakunstnik Rein Lauksi roll, kelle fantaasiarikkad, suurejoonelised, vaimukate karakteersete nukkudega kujundused said omaette väärtusteks-vaatamisväärsusteks. Suurepärased olid Rein Lauksi lavakujundused lavastustele “œPunga Mart ja Uba-Kaarel” , “œHunt ja seitse kitsetalle” , “œVanamehed seitsmendalt” , “œAlice imedemaal” ja “œFaustike” . R. Lauks töötas Nukuteatri peakunstnikuna aastail 1982–1995. Ka pärast seda on ta loonud kujundusi mitmetele lavastustele (“œRikka õelusel pole piiri” , “œTühjade susside saladus” , “œLuiged, mu vennad” , “œAnni Manni” , “œBabe” ). Tundub, et nii nagu omal ajal R. Agur leidis liitlase ja mõttekaaslase J. Vausis, nii leidis Rein Lauks meisterdab Kirpu.E. Spriit oma ideede teostamisel tugeva liitlase R. Lauksis. Koostöö (seitse lavastust) algas juba 1983. a “œImelise imikuga” . Gerda Kordemets kirjutas “œAlice imedemaal” lavastaja ja kunstniku koostööst: “œKoos kunstnik Rein Lauksiga on nuputatud kaval süntees teatrivormidest: butafooride loodud “œpeaaegu elus” suurte puude vahele on paigutatud black-box, meil seni vähe kasutatud “œmusta kasti” teatrilava. Selles on omakorda mitu mängupinda: treppe ja mademeid joosta-ronida ning koguni topelt sirmiteater. Black-box võimaldab kasutada mitut liiki valguse-, värvi- ja neoonefekte. Carrolli kuulus Irvik-Kass (Piret Sikkel) ilmub ja kaob kogunevate-lagunevate neoondetailidena. See on tehniliselt teostuselt üks efektsemaid “œnukke” lavastuses. Ka Alice kasvab ja kahaneb publiku silme all. Lavastuslikud “œmustkunstitrikid” panevad suuri silmi pilgutama. Pisikesed ei suuda pidada valjuhäälset imekspanekut. Imeloos on kõik lubatud, reegleid pole. Inimesed ja nukud segunevad võrratuks (elu)karusselliks.” 1061

“œRein Lauks arvab, et nukkudes kohtuvad mäng ja elu. “œLapsele on seetõttu tema enda tehtud kaltsunukk kõige lähedasem” .” 1062

R. Lauksi järglane peakunstniku ametis Kalju Kivi töötab sellel kohal (väikese vaheajaga) tänaseni. Ta on kujundanud lavastused “œNinatark muna” , “œSaladuslik tsirkus” , “œSipsik” , “œElutarkus või elukartus” , “œFredi võlumaailm” , “œLeonce ja Lena” jt.

Kalju Kivi - peakunstnikK. Kivi on rääkinud nukkude sünnist nii: “œKui nukumeister nukku hoolega teeb, on hing servapidi sees enne veel, kui ta näitleja kätte läheb. Kunstnik on nagu nuku isa, kõik muu seltskond, nukumeistrid, on ema. Mina mõtlen hinge ja iseloomu nukule juba joonistades sisse. Ja ta on minu sees juba valmis. See, kes laval esineb, on aga tükk maad teistsugusem. Ja see on paratamatus. Mida rohkem nukk inimeste vahet läbi käib, seda rohkem iga isiksus sinna juurde paneb, võtab sealt minu hinge ära ja paneb enda oma asemele. Lõplik hing tekib nukule siis, kui näitleja ta kätte võtab.” 1063

Toredaid värvirõõmsaid, lastele silitamis-omastamissoovi äratavate nukkudega kujundusi sirmilavastustele lõid 90-ndail aastail veel külaliskunstnikud Gunta Randla (“œSookoll ja sisalik” , “œMetsakuninga kroon” , “œBuratino” , “œLumivalgeke” , “œValge kassi veski” ), Marju Pottisep (“œTimbu-Limbu ja lumemöldrid” ), Juta Kübarsepp (“œRoosa muinasjutt” ), Raivo Järvi (“œLehmatari lugu” ). Vaimukad olid G. Randla kavandatud kostüümid lavastusele “œSünnipäev esikus” . Omapärasena mõjus Liina Keevalliku teise planeedi asukate maailm lavastuses “œSeme ja maailm” jne. 90-ndatel aastatel tegid Nukuteatris lavakujundusi ka Riina Vanhanen, Heiki Ernits, Hardi Volmer, Vadim Fomitšev, Mari-Ann Ahas, Maili Lepp, Pille Jänes jt. Alates 1995. aastast on Nukuteatris mitu lavastust kujundanud veel L. Pirn (“œPöial-Liisi” , “œTöntsa-Täntsa” , “œLuikede järv” , “œOnu Remuse lood” ) ja R. Raud (“œKratt” , “œKohtuasi number null” ).

Muusikat lavastustele on neil aastail kirjutanud Tõnu Raadik, Margo Kõlar, Tõnis Kaumann, Sven Grünberg, Raimo Kangro, Andres Loigom, Olav Ehala, Mati Kuulberg, Toomas Lunge jt.

Näitlejaist kuulusid 90-ndatel aastatel Nukuteatri põhitruppi Liivika Hanstin, Toomas Kreen, Helle Laas, Malle Peedo, Riho Rosberg, Meelis Sekk, Margus Tabor, Tõnu Tamm, Hendrik Toompere, Tiina Tõnis, Are Uder, Kristi Aule, Taavi Pedriks, Anne Velt jt.

Näitlejatöödest meenuvad üheksakümnendate aastate algusest kõigepealt H. Toompere kirjanik August Kitzbergina lavastuses “œPunga Mart ja Uba-Kaarel” ja Vanaisa Nikolausena lavastuses “œVanamehed seitsmendalt” , aga samuti T. Tõnis ja A. Presjärv minia Luulena (“œVanamehed seitsmendalt” ), H. Seljamaa “œVäikese Muki” nimitegelasena, Külli Palmsaar (külalisena) südika Helenana (“œSuveöö unenägu” , 1994) ja laulustaariks pürgiva lehmatar Maasikuna (“œLehmatari lugu” ), Rita Rätsepp (külalisena) võluva, oma seiklusi lustiva nimiosalisena lavastuses “œAlice imedemaal” ja M. Tabor Pierrot’d meenutava Kübarsepana, M. Kampus õukonnadirigent Valge Küülikuna ning A. Vaher muheda unimüts Unihiirena samast lavastusest, M. Peedo ja H. Laas oma virtuooslikes nukusirmimängu rollides lavastustes “œRoosa muinasjutt” , “œTöntsa-Täntsa” jne.

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)