NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

NUKUTEATER SEITSMENDA JA KAHEKSANDA AASTAKÜMNE VAHETUSEL

FERDINAND VEIKE MÕTTEID NUKUTEATRIST

Nukunäitleja peab olema laiahaardelisema fantaasiaga kui suure lava näitleja, sest lastele tuleb mängida huvitavamalt kui suurtele. Nukuteatris peab näitleja emotsionaalne sõna olema intensiivsem, ilmekam, õige eestikeelse intonatsiooniga, nii et see ulatuks läbi vineerist või riidest lavasirmi väikese kuulaja kõrvu.

Mind ei rahulda, kui näitleja ei oska nukuliigutamisega vaataja tähelepanu köita. Nuku jaoks eksisteerib reegel: Liikumine on primaarne ja sõna on sekundaarne. Mida see tähendab? Esmalt nukk võtab usutava asendi partneri kuulamiseks. Sellele järgneb nuku väljenduses hinnangu andmine partneri öeldu kohta. Siis nukk kas taganeb eitavalt või positiivse emotsiooni puhul läheneb partnerile. Ja alles siis ütleb nukk emotsionaalse (võitleva) sõna. See toimub tihti välkkiirelt, olenevalt olukorra pingelisusest, stseeni atmosfäärist. Diletantlik näitleja liigutab nukku neid võimalusi kasutamata. Andekas sõnameister leiab sõnagruppide vahele võimalusi ilmestada või rõhutada lause mõtet käeliigutuse või muu tegevusega. Sõnagruppide ees olevate pauside täitmine žestidega muudabki nuku liigutamise primaarseks ja sõna sekundaarseks. Selleks peab sõna olema “œlaetud tugeva tundega” .

Nukul on eeldusi paroodiaks rohkem kui inimesel. Mõnel nukul on näomoonutuse “œanded” suuremad kui elusal inimesel või loomal (miimiline nukk). Teisel nukul võib pea pöörelda mitu ringi tehes, kuid elusolend ei ole suuteline seda tegema (pulk-käpik). On juhtumeid, kus nukulaval nukk – revolutsiooniline võitleja sureb “œMarseljeesi” saatel kangelassurma nii naljakalt, et ajab publiku naerma. Ja nukk naeruvääristab kogu revolutsioonilist mõtet. Või kui marionett pole nõuetekohaselt niidistatud, siis tuigub Joosep sõime poole, lõhkudes kogu “œPüha öö” etenduse tõsimeelse pühaduse atmosfääri. Nukuteatris peab näitleja olema eriti taktitundeline ja valitsema oma huumorimeelt.

Minu praktikas on olnud väga palju häid näitlejannasid ja näitlejaid, kes sirmi taga ütlevad sõna suure meisterlikkusega, kuid nukku liigutavad tuimalt. Nad tunnetavad, et nukk ei allu nende tahtele. Näitlejal on vaja omandada nuku elementaarsed liikumised, proovidega viia need alateadvusesse, et sõna dialoogis kasutades ei peaks enam mõtlema, kuidas nukk istub, astub, pöörab pead jne.

Nukk ei ole mitte tõeline elusolend vaid selle sümbol. Olgu ta loom või lind – ta on ikka inimese sümbol. Nukul kui esemel on omad lavalolemise maneerid. Mõnda looma või lindu imiteerides, reedab näitleja tegelase kõne samal ajal tema sotsiaalse päritolu. Nuku lavaline elu väljendab alati mingisugust “œ-ismi” : kas on see tegelane optimist, pessimist, karjerist jne, kellel on oma žargoon, kõnemaneer, parasiitsõnad nagu paljudel inimestel, seega mõne inimnõrkuse väljendaja.

Ka klassikalist dramaturgiat on nukulaval mängitud. Selleks on vaja tunda erinevate nukuliikide omadusi. Shakespeare’i tragöödiate mängimine nukkudega viitab jaavanuku kasutamisele juba sajandi algusest alates. Seda liiki nukkudel on tavalisest pikemad käsivarred, mis võimaldavad teha suuri žeste ja väljendada pateetilisi tundeid. Jaavanukkudega on mängitud ka vanakreeka tragöödiaid ja piiblilegende.

Nuku kujundus lahendatakse vastavalt erinevatele dramaturgia liikidele. Laulumäng, vodevill, komöödia, irooniline satiir, anekdoot, grotesk – kõik need nõuavad omamoodi lahendusi, erinevat liiki nukke. Käpiknukk on olnud sajandeid kõige dünaamilisema liikumisega. Väga levinud olid rahvuslikud nukukangelased: Punch, Petruška, Karagöz, Polichinelle, Hanswurst, Kasperle. Nukkude välimus on sajandite jooksul muutunud koos religiooni, kommete, tavade, tarbekunsti ja moe muutumisega. Tuntud muinasjutukangelaste välimust mõjutavad ka rahvapärased traditsioonid. Gruusia Buratino erineb väga eesti Buratinost.

Buratinoga mängides tõdesin, et nukk peab alluma täielikult näitleja tahtele. Tema liigutustes peab väljenduma laiaulatuslik tunneteskaala. Tema tunded võivad olla avameelsed, aga ka alltekstiga ja teisemõttelised. Puupealikkus avaldub puises, krigisevas hääles.

Vahel on näitleja hääl soodne mõne lavalise kuju hääleportree jaoks. Hea, kui näitleja hääl kandub vabalt saali, isegi sosistades. Meeldiv, kui kõik häälikud näitleja kõnes kostuvad selgelt. Täishäälikud ei mata konsonante. Mulle ei meeldi, kui näitleja oma häälega vigurdab ja ütleb õõnsaid sõnu, mida me ei usu. Ometi tahetakse seda süüd minule omaks panna. Miks Buratino niimoodi räägib? Nukul on ju väikene suu, aga minul on pehme suulae osa, mida võib teadlikult üles tõsta, kui naeratad, haigutad või hammustad haput õuna. Tõstetud suulaega moodustubki nn Buratino suu. See hääl ei tule kurgust pigistatult, vaid kõlab pingutuseta, vabalt, nagu lauljal, kes juhib oma häält. Kui Buratinoga tuli kõnelda suurtes saalides, siis tulid appi mu teatrikooli aegsed Liina Reimani, Felix Moori ja Karl Otsa tundide konspektid. Seal oli rõhutatud, et eesti keele kõnemeloodia peab olema edasiviiv nagu sümfoonia.

Näitleja, kelle käes on nukk, kujutleb, kuidas autori lauseid interpreteerida. Nii võib näitleja koos lavastajaga nuku jaoks sihikindla tegevuse partituuri saavutada. Halvim lähenemine rollile võib tekkida siis, kui näitleja on vähe proove teinud ja analüüsinud poolikult, kus lauseosas asub kulminatsioon. Või kus on lõigu tähtsaim sündmus.

Nukkude kostüümid peaksid olema esteetiliselt nauditavad, ka negatiivsete tegelaste omad. Liialdused nukkude skulptuuris ei mõju hästi, Nuku kujunduses tuleb lähtuda näidendi žanrist ja skulptuuri reeglitest.

Nukuteatris on vajalik omanäoline dramaturgia, nukule kohandatud lava, kirevad värvid ja puhtad toonid, dünaamiline liikumine, väljendusrikas muusika, sobiv valgustus ja näidendi žanrile sobivad nukud. Ega olegi lihtne nukkudele näidendeid kirjutada, kui ei tunne nukkude omadusi. Pealegi head muinasjuttu võib nukkudega ka halvasti lahendada, kui on liiga palju teksti, mida laps ei suuda haarata. On väga vaja arvestada koolieelikute vanuseastet. Kui seda ei tehta, siis võib last nuku välimuse või hääle rämedusega hingeliselt nii traumeerida, et ta enam ühtegi teatrisse minna ei soovi.

Mõista last on väga tähtis asi ja see on nukuteatri jaoks suure edu pant.842

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)