NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

KUJUNEMISAASTAD (1952 – 1955)

RAHVUSLIK DRAMATURGIA – TÄISTABAMUS NUKUTEATRIS

Õigeks sammuks repertuaarivalikus oli Juhan Kangilaski folklooriainelise näidendi “œKaval-Ants ja Vanapagan” kavvavõtmine. Näidendi autor oli lisaks Kaval-Antsu ja Vanapagana lugudele kasutanud ka teiste rahvajuttude motiive ja tegelasi. “œNäidendis on püütud välja tuua Kaval-Antsu kuju kui rahva tarkuse ja nupukuse esindaja, kellele vastandatakse Vanapagana ja ta perekonna liikmete totrus.“œ339 Ühtaegu lõi J. Kangilaski näidend elava ja huvitava pildi tolleaegsest eesti külast oma lopsakate rahvapäraste karakteritega.

“œKaval-Ants ja Vanapagan” oli Nukuteatris lavastatud nii lastele kui ka täiskasvanuile, mis oli selle aja kohta üpris haruldane, sest nukuteatri pärispublikuks peeti ikka mudilasi. Kuna näidend oli üles ehitatud põhiliselt tekstile, ei olnud ta tolle aja malli silmas pidades küllalt nukulik. Lavastaja F. Veike arvates saavutati aga selle töö juures maksimum, milleks tol ajal võimelised oldi.340

ERN: ā€œKaval-Ants ja Vanapaganā€¯ (J. Kangilaski, 1954). Nukud vasakult: Kaval-Ants (R. Kuremaa), Sauna-Mari Miina (M. Orgussaar), Vanapagan (B. Mitt). /Foto: A. Alla/Hästi võtsid lavastuse vastu nii publik kui ka kriitika. R. Tiitus kirjutas: “œMis puutub näidendi lavastusse, siis võib ka seda pidada õnnestunuks. Elga Vilmsi nukud on lihtsalt suurepärased. Vaevalt võib kujutleda antud tegelastele veel sobivamaid ja karakteersemaid kujusid. Juba nende lavale ilmudes on tunne, nagu oleks tegemist vanade ammuste tuttavatega – kuigi illustreerivas kunstis puudub meil isegi peategelasest sellele vastav kujutis. Vääriliselt oma välimusele käituvad ka nukud ise, -on saavutatud “œhingeelu kooskõla” koore ja sisu vahel. Diktsioon ja liigutused harmoneerivad kõigiti kujudega, muidugi liigutused niivõrd, kuivõrd seda võimaldab nukkude “œtehnoloogia” . Kui kõnelda osatäitjatest, siis on raske kedagi üldisest ansamblist esile tõsta. Ühe sõnaga – iga mees on oma kohal. Psühholoogiliselt käsitluselt kõige sügavam on kahtlematult Vanamoor, kuid siin ei tohi unustada, et autori poolt on temale antud ka kõige komplitseeritum siseelu.” 341

L. Tui Vanamoor kujutas endast üsna tavalist taluperenaist, kes oma mehele targaks nõuandjaks võis olla, ent kellele tema rahaahnus hukatuslikuks sai. L. Tui ja B. Mitt Vanapagana osas moodustasid suurepärase paari. B. Mitt oli ehtne Vanapagan, tölpjas, “œvähese otsustusvõimega, Vanamoori käsualune, kes julgeb küll toriseda mõnesuguste lahkhelide puhul, kuid mitte eide kuuldes, armastab muusikatki – pillipuhumist, kuid kõige üle muidugi kulda.” 342 Noort Vanapaganat mängis U. Leies. M. Jürgo: “œTema oli seal ka vahva. Noore Vanapagana nukk oli väike ja blond ja juuksed olid püsti peas. See roll sobis Uno Leiesele hästi.” 343 Säravalt oli esitatud R. Kuremaa Kaval-Ants, “œsee julge ja nutikas vembumees, rahva arukuse kehastaja“œ (R. Tiitus), kes Vanapagana juurest võitjana minema pääses. Üle küla Krõõta, energilist vanaeite, lesest taluperenaist mängis lopsakates värvides M. Jürgo. Näitlejanna oli leidnud rollile ka vastava kõnemaneeri, mis aga tegi teksti jälgimise paiguti raskeks. M. Orgussaare teenijatüdruk oli tubli ja töökas maaneiu, igati vääriline pruut Kaval-Antsule.

“œKaval-Ants ja Vanapagan” oli üks oma aja suurema publikumenuga lavastusi ja seda eelkõige tänu karakteersetele, rahvapärastele tegelastele. Omajagu värve lisasid mõõdutundega kasutatud vanasõnad ja V. Reimanni muusika. “œKaval-Antsu ja Vanapaganat” mängiti ka Kadrioru kontserdiväljakul vabas õhus ja seal oli pealtvaatajaid eriti rohkesti.

Nukuteatri “œKaval-Ants ja Vanapagan” äratas nii publiku kui ka teatraalide tähelepanu niivõrd, et sai aluseks hilisemate Vanemuise ja teiste teatrite lavastustele.

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)