NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
I osa. Algus

EELLUGU

ESIMESTEST EESTI ALASID KÜLASTANUD NUKUTRUPPIDEST

Varsti pärast W. Shakespeare ´i surma lõppes teatri õitseaeg Inglismaal. Puritaanid kehtestasid riigis teatrikeelu ja Inglise teatrid olid sunnitud esinemispaikade otsinguil rändama mandrile. Viletsatele esinemistingimustele vaatamata tekkis inglaste kõrvale teistestki rahvustest rändtruppe. Kolmekümneaastase sõja ajal (1618 – 1648) hakkas Lääne-Euroopas laialdaselt levima just marionetiteater, sest selle etendused olid seotud väheste kuludega ja nukudki olid kergesti transporditavad. Paremaid esinemisvõimalusi otsides jõudsid üksikud trupid (sealhulgas nukutrupid) Saksamaa ja Skandinaavia kaudu Eestisse. Esimesena leidis tee siia sakslase Jacob Wigandti nukuteater.1

Tallinna uue Saksa teatrimaja (praeguse Eesti Draamateatri hoone) piduliku avamise puhuks 1910. a välja antud trükise “œRevaler Theater Chronik” teises peatükis “œMarionetid 1630. aastal Tallinnas” (“œMarionetten in Reval im Jahre 1630” ) kirjutab Elisabet Rosen 2, et Tallinna linna arhivaar Greiffenhagen olevat teatanud 1904. a kohalikus saksa ajalehes Revalsche Zeitung nr 216 huvitavatest dokumentidest linna arhiivis. Nende hulgas olnud rändkomödiant Jacob Wigandti poolt 26. jaanuaril 1630 Tallinna raele esitatud palvekiri. Alustades kombekohase viisakusavaldusega Tallinna raehärrade aadressil, märkis Wigandt, et tema, võõras rännumees, teenib enesele ülalpidamist oma kunstiga võõraid maid ja linnu külastades ning aadlike kui ka mitteaadlike ees esinedes. Ta olevat Stockholmis kuninga ees esinenud neli korda ja saanud kõrge tunnustuse osaliseks. Suurtest kuludest hoolimata tahab ta linnarahvale ja raele mõned päevad etendusi anda ja siis jälle edasi rännata. Tallinna raad otsustas veel samal päeval: “œTalle olgu võimaldatud kolm päeva tegutsemist Püha Kanuti Gildi ruumides. Üürilepingu suhtes leppigu ta majavanematega ise kokku.” Tänaseks kahjuks Gildi hoonet säilinud ei ole. Selle asemel püstitati Laiale tänavale 1864. a uus ehitus.

Repertuaari oli Wigandt koostanud küllaltki mitmekesiselt. Usklikku vaatajat rahuldati Lääne-Euroopas üldtuntud vaatemänguga vooruslikust Susannast. Sellest piibliainelisest vagajutust olevat teada viisteist dramatiseeringut. Omajagu põnevust pakkus kriminaalse maiguga lugu kahest Burgundia rüütlist. Seegi oli paljumängitud teatritükk, eriti Inglismaal. Graatsiat ja ilu väljendati uhkelt riietatud nukkude tantsuga. Naljahimulistele oli näidendeisse põimitud koomilisi situatsioone ja groteskseid karaktereid.

Wigandti nukuteatrile järgnesid peagi teised rändtrupid, kellede seas oli ilmselt ka mitmeid nukutruppe. Kahjuks puudub meil nende kohta konkreetsem andmestik. Elisabet Rosen kirjutab, et Tallinna rae protokollis 15. juulist 1699 tehakse raele etteheiteid, et see lubab rändtruppidel anda linnas etendusi, mistõttu niigi nappivat raha viidavat linnast välja. Raad keelaski teatrite linna-esinemised ära ja lisas, et kui erakordsel juhul esinemisluba antaksegi, siis on trupp kohustatud ühe või enama etenduse sissetuleku annetama linna vaestele.

Põhjasõja (1700 – 1721) laastav mõju tegi lõpu igasugustele lõbustustele, sealhulgas ka teatrite tegevusele. 18. ja 19. sajandist pärinevad andmed viitavad vaid mõne üksiku nukutrupi esinemistele Eestimaal. 1860. aasta Revalsche Zeitung teatab, et 16. – 27. juulini esines Tallinnas kellegi Ed. Payquot“˜ mehaaniline kunstikabinet Pariisist. Etendused toimusid Vene turul Viru väravate juures asuvais ruumides. Sama aasta 28. juuli Revalsche Zeitung avaldab kuulutuse Pariisi mehaanilise kunstikabineti muusikute esinemisest Falkspargis 29. juulil. Kõiki 5000 mehaanilist pronks-, messing- ja vaskfiguuri võidud etenduste käigus näha nende loomulikus liikumises. Kuigi noist figuuridest pole tänaseks säilinud ühtki fotot, võib oletada, et tegu oli inimese ja looma kehaehitust võimalikult täpselt järgivate ja sealjuures filigraanselt töödeldud naturalistlike nukkudega. Kavas olid järgmised etteasted:

  • Seitse maailmaimet.
  • Magenta lahing (mai 1859).
  • Pommitamine Väike–Aasias oktoobris 1857.
  • Vene–Türgi sõja episoodid.
  • Rooma Peetruse kiriku esine öine missa.
  • Hiina sõdade panoraam Prantsuse–Inglise laevastiku ja Hiina vägede vahel.
  • 36 õnnetut juhtumit Pierrot ´ elust jt.

Kava põhjal võib oletada, et tegu oli suurejooneliste massistseenidega, kus võis üheaegses liikumises olla palju väikesi figuure. Siit aga järeldub omakorda, et kunstikabineti näitlejate – nukujuhtide arv pidi olema küllalt suur. Tallinnas anti kaks etendust päevas. Esimene etendus algas kell 19.00 ja teine kell 20.30. Pühapäeval toimus esimene etendus juba kell 16.00. Ed. Payquot“˜ kunstikabineti rahvusvahelisest tunnustusest kõneleb tõsiasi, et erinevais Euroopa linnades esinemiste eest anti talle üle 50 aunimetuse.

On säilinud ka üks müürileht, milles teatatakse saksa palaganitrupist, kes lubavat oma nukkudega näidata külalistele ühe laevastiku hukku ja tuld purskavat mäge.

XX sajandi alguses võis Eesti laatadel nukunäitlejaid sageli kohata. Eesti tuntud teatrimehe Taavet Poska esimene nukuteatrielamus pärineb 1906. aastast, mil ühe Tartu laada ajal esines nukkudega vene rahvusest rändnäitleja. T. Poska meenutab: “œSee oli aastal 1906, pärast Vene–Jaapani sõda ja 1905. aasta mässu. Ma olin siis juba üheksa aastane, kui nägin Tartus hobupostijaama esisel platsil ühe laada ajal nukumängu. /.../ Leierkastimees – venelane koos abilistega mängisid sirmi äärel ühe soldati ja kahe pasatskiga, kes sõjamehe trummi ära näppasid ja selle eest kolki said. Toda vene keelt me muidugi ei osanud, kuid tore oli küll, kui puped liiguvad, kõnelevad, sõimlevad ja üksteist nüpeldavad.” 3

1911. aasta suvel esinenud jällegi keegi vene nukunäitleja Petrov Tallinnas Harju mäel oma laulvate nukkudega.4 Temasarnaseid “œpetruškadega” rändnäitlejaid kohtas sajandi algupoolel Eestimaa mitmetel laatadel. Viimastest räägib ka ajaleht Revalsche Zeitung, mainides konkreetselt ära kellegi Paul Paulseni esinemise kolme nukulavastusega kohalikule saksa publikule. 1932. a sügisel kandsid Tallinnas külas viibivad inglise üliõpilased marionettidega ette hulga satiirilisi lühipalu tudengite elust. Oskar Liigand, kellele see oli üldse esimeseks kokkupuuteks nukuteatriga, hindas inglise tudengite poolt esitatud lühisketše huvitavaks, kuigi tegu oli peamiselt tekstimänguga. Liikumist oli sellistes etteastetes vähe. Marionettnukke kasutati vaid teksti illustreerimiseks.5

Väljast sissesõitnud nukutruppide esinemine Eestimaal kolme aastasaja vältel (17. – 19. saj) ja ka 20. sajandi kolmel esimesel aastakümnel oli küllaltki juhuslik ning harv. Mitmed põlvkonnad vahetusid, teadmata sellise kunstiliigi olemasolustki. Siiski võib eeldada hoopis suurema arvu nukutruppide külaskäiku Eesti aladele, kui seda olemasolevad napid andmed meile täna teada annavad.

Kuigi Eesti on valdavalt luterlike traditsioonidega maa, pole siiski välistatud, et Eesti alade evangeliseerimise käigus mõni miraakel või müsteerium ette kanti. Oli ju keskajal nukuteater nagu teisedki kunstid kiriku teenistuses. 11. sajandil oli katoliku kirikutes ja kloostrites kombeks korraldada evangeelse sisuga müsteeriumimänge, mida lavastati nukkudega. Usuteemalise sisuga nukunäitemänge lavastati hiljemgi. On täiesti võimalik, et mõni Eesti alasid külastanud rändtrupp taolise näitemängu ka esitas.

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)