NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

TÕUSUAASTAD (1956 – 1963)

HUVI RAHVUSLIKU DRAMATURGIA VASTU

Rahulolematus seni tehtuga, püüe leida uusi arenguvõimalusi oli 1950-ndate aastate keskel omane Eesti teatrielule tervikuna. Sõjajärgsetel aastatel oli Eesti kultuuriilma kammitsenud konfliktituse teooria. Isikukultuse aegadele järgnenud kergenduspuhang poliitilises elus tõi uusi värskendavaid tuuli ka kultuuriilma. Nagu kirjutas teatriteadlane Karin Kask, olid “œteatris toimuvad muutused ning teisenemised seotud kirjandus- ja kunstialase teoreetilise mõtte avardumisega” .364

Oluline oli kaasaja mõiste avardumine. Teatriinimesed rõhutasid suurema isikupära, lavastuste unikaalsuse, režissööri loomingulise individuaalsuse vajalikkust. “œStanislavski õpetab, et lavaline elu on ligilähedane ja peaaegu see, mis tegelik elu. Lavaline tegevus aga ei saa ega võigi olla kunagi täpselt see, mis on elus, ta peab olema palju tugevam, palju eredam, palju väljendusrikkam. Üksikasjad ei tohi matta üldist, vaid üksiknähtuste kaudu peame jõudma üldise juurde. Laval peab kõik rõhutama mõtet, kandvat ideed, seda, milleks näidend on kirjutatud, milleks see on lavastatud ja misjaoks seda mängitakse täna.” 365

Olulised muutused toimusid teatrite repertuaaripildis. Senisest suurema osa moodustas klassikaline näidend, sealhulgas ka eesti klassika. Erilist huvi tunti Tammsaare teoste vastu. Süvenes huvi Brechti teoste ja tema teoreetiliste tööde vastu. “œBrechti aktiivne sotsiaalne hoiak, /.../ eepilise teatri printsiibid, võõritusefekt, vaatajaga otsesuhtlemine, tõlgendaja kriitiline hoiak jm. – kõik see muutus arvestatavaks eesti teatripraktikas, leides otsesemat või kaudsemat rakendamist režissuuris,” kirjutas K. Kask.366

ERN: ā€œSuur TÅ‘llā€¯ (J. Kangilaski, 1956). Stseen lavastusest: (vasakult) Suur TÅ‘ll ā€“ B. Mitt, Piret ā€“ H. Raa. Neid põhimõtteid püüti arvestada ka Nukuteatris, mille nägu pidi avanema eelkõige folklooriainelise nukunäidendi kaudu. 1954. aastast repertuaaris olnud J. Kangilaski “œKaval-Ants ja Vanapagan” oli teatri n-ö eliittükk. 19. aprillil 1956 esietendus veel teinegi J. Kangilaski eesti muinasaineline lavateos “œSuur Tõll” . Peategelasi Suurt Tõllu, tema naist Piretit, nende poega Noort Tõllu ja Vanasarvikut kehastasid vastavalt B. Mitt, H. Raa, U. Leies ja O. Liigand elavplaanis. Saarlasi, sõdalasi, Vanasarvikut, selle ja raudmehi esitati aga nukkudega. Nii rõhutati kontrasti vägilaste ja tavaliste inimeste vahel. Vahekord suurte inimeste ja väikeste nukkude vahel sai siis ilmsemaks. Nii astus näitleja ise nukurolli, ent sirmita nukuteatrile omast nuku ja näitleja mitmetasandilist koosmängu veel ei sündinud. Siiski järeldub V. Kruusi arvustusest,367 et F. Veike lavastus mõjus omas ajas uudsena mitmete leidlike lavastusvõtete ja lahenduste poolest.

Omi mõtteid seoses Nukuteatri “œSuure Tõlluga” avaldas ka kirjanik R. Kaugver: “œKuidas on teatri kollektiiv suutnud edasi anda muistendi allegooriat? Võiks ütelda, et väga hästi. Neli tegelast – Tõll, Piret, Noor Tõll ja Sarvik – mõjuvad ehtsalt ja haaravalt. Eriti õnnestunult on lavastaja F. Veike valinud Tõllu osatäitjaks Bruno Miti. Tema Suur Tõll vastab täielikult meie ettekujutusele muinaskangelasest. Hiigeljõuga vägimees astub alati kõhklemata võitlusse rahuliku töö ja vabaduse kaitseks, ta on avasüleline ning heasüdamlik kõigi heade inimeste suhtes ja halastamatu Sarviku ning tema käsilaste vastu.” 368

ERN: ā€œSuur TÅ‘llā€¯ (J. Kangilaski, 1956). Stseen lavastusest: Vanasarvik ā€“ O. Liigand.Õnnestunuks pidasid kriitikud üksmeelselt O. Liigandi Vanasarviku osalahendust. Tema Sarvik polnud mitte üleloomulik kurjuse etalonkuju, vaid lihast ja verest sarvekandja, “œkelle võim just liiga kaugele ei ulatu, kuid kes võib väga palju kurja teha, kui tema suhtes muretuks muututakse” .369

Kiitust pälvisid teisedki osatäitjad. Võrreldes esimeste hooaegadega oli paranenud näitlejate intonatsioon ning ka nukujuhtimises oli märgata suuremat ilmekust ja dünaamikat. Ent suurte näitlejate liikumist kammitses Nukuteatri tilluke lava. R. Kaugver: “œOmamoodi “œelamuseks” on näha Bruno Mitti Suure Tõlluna balansseerimas kämblalaiusel laval, samuti Helle Raad Pireti ja Uno Leiest noore Tõllu osas, aga ühtlasi veenab see “œvaatepilt” lõplikult, et teater vajab avaramat, rohkem lavastuslikke võtteid võimaldavat lava. /.../

Lavakujundus rahuldas täiesti. Hoolimata piiratud võimalustest oli loodud meeleolukas pilt kivisest Saaremaa rannikust taamal sinendava merega ja noore Tõllu poolt leidlikult ümberehitatud tuulikuga. Ilmekad ja muistendilisele koloriidile vastavad olid ka kostüümid. Uno Naissoo poolt loodud rahvalik ja teose ideed selgesti väljendav muusika aitas näidendi algusest kuni lõpuni luua ühtse ning tervikliku õhkkonna.” 370

Lavastuse kõrgpunktiks sai Tõllu võitlus Sarviku ja tema sellidega ning sellele järgnev mõjuv tormistseen. V. Kruus: ” Juba sellide väljapuistamine ühe liigutusega Sarviku mantli alt on üllatuslik ja eriti peab märkima selle veidra koori mitmesuguste häälitsuste ja kõneluste omapärast “œharmooniat” , mis mõjub oma koomilisuse, fantastilisuse kui ka kujukusega. Mõjuv on ka üle kallaste paiskuv meri ja heitlus raudmeestega, kus on tunda tõelist pinget ja ohtlikkust, mida kutsub esile võitlus ülekaalukate jõudude vastu. Üldise mõjuvuse saavutamiseks aitavad kaasa ka valgusefektid.” 371

Väino Luup on sellest lavastusest meenutanud järgmist: “œKui ma 1956. aastal teatrisse tulin, mängiti “œSuurt Tõllu” . Ma nägin seda lavastust esimest korda Lõuna tänava Vineeri- ja Mööblivabriku klubis. Seal oli valgustus ja kõik see tehniline värk algeline. Ja juba seal avaldas see lavastus minule muljet. Palja riide või palakaga oli seal see lainetus kujundatud. Aga meri voogas, lained justkui jooksid saali. Ja mis ta siis veel õige valguse juures oleks võinud olla. Hiljem hakkasime seda mängima vabaõhuetendusena. Me käisime “œSuure Tõlluga” Haapsalus, Saaremaal ja mujal. Ja muidugi oli vabaõhuetendustel tohutu inimmass koos justkui laulupeol. Nukuteatril oli tol ajal ikka publikut. Peale kino ju midagi muud tol ajal ei olnud. Iseasi, milline oli siis meie Nukuteatri tase, aga inimestele Nukuteater tol ajal ikka midagi ütles. Nüüd on igal lauljal mikrofon nina ees, aga siis polnud ju midagi. Kuressaares oli suur lossiplats, aga meil oli kasutada üks ainsam mikrofon. Ja mis need võimendidki siis oma kvaliteedilt olid. Üks mikrofon pandi kuidagi keset lava. See mikrofon oli võib-olla seal kümne meetri kaugusel näitlejatest. Palju see siis juurde andis? Näitlejatel pidi ikka olema enda hääl, mis kogu sellest rahvamöllust üle käis. Saaremaal olid siis ju tuhanded inimesed koos. Meie käest nõuti, et viimane inimene viimases reas, kes on sama palju maksnud kui esimeses reas, peab ka kuulma. Sinu hääl pidi jõudma ka viimasesse ritta. Ja polnud kellegi asi, mismoodi sa selle hääle sinna vibutad, lennaku kas või kopsutükid, aga sinna peab see hääl jõudma. Ei olnud mingit hääleseadet ega midagi. Sellepärast meil, vanematel näitlejatel ongi nüüd niisugused rikutud läbilõikavad hääled.” 372

Ka Sarviku rollis esinenud O. Liigand on meenutanud üht “œSuure Tõllu” etendust: “œLavastus oli nii haarav, et ühel etendusel Kadrioru kõlakojas just näidendi kulminatsioonihetkel, kus Tõll vaenlase vastu võideldes hukkub ja Sarvik tema pojale kallale tungib, ronisid poisid pealtvaatajate hulgast kõrgele lavale ja astusid Tõllu poja kaitseks välja. Sarvikul ei jäänud muud üle, kui päästa end publiku omakohtu eest lavalt pagemisega. See polnud ulakus, vaid spontaanne nõrgema kaitsmise avaldus, sest laps näeb ju näidendi kangelases iseennast. Sarnased vahejuhtumised kordusid sama tüki etenduste puhul ka Suure-Jaani ja Karksi kultuurimajades.” 373

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)