NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater

TÕUSUAASTAD (1956 – 1963)

ESIMENE LAVASTUS TÄISKASVANUTELE

Kuigi Nukuteatris oldi veendunud, et suudetakse ka täiskasvanuile midagi pakkuda, ei teatud päris hästi, mis žanris pakutav peaks olema. Kas ta peaks olema allegooriline või on ka nukuteatris võimalik täiskasvanuile päris realistlikult lavastada? Selles paljud kahtlesid. Enamik oli siiski seisukohal, et täiskasvanuile tuleks anda nukkude kaudu mingi üldistus, et peaks olema mingi hoopis teine tasand ja teistmoodi lähenemine kui lasteetenduses.426

Tollane kultuuriministeerium oli aga selle vastu, et Nukuteater täiskasvanuile mängiks. Eestis ainsa lasteteatrina peab ta vaid lastele lavastama, arvestades suurt publikupoolset nõudlust lastetükkide järele. Hoolimata tulisest vastuseisust õnnestus F. Veikel “œKuradiveski” lõpuks siiski lavale tuua.427 I. Å toki ja J. Drda lavalugu “œKuradiveski” esietendus Eesti NSV Riiklikus Nukuteatris 11. märtsil 1961. See oli päris esimene täiskasvanuile adresseeritud nukulavastus Eesti teatriajaloos.

See vaimukas komöödia oli kirjutatud tšehhi rahvamuistendite ja kirjanik Jan Drda näidendi “œMäng kuradiga” ainetel. “œKuradiveski” väärtuseks peeti eelkõige tema teravmeelset teksti. Lavastaja F. Veike sõnutsi oli tegu muinasjuttkomöödia/pamfletiga. F. Veike püüdis oma lavastuses alla kriipsutada mitte niivõrd tšehhi rahvuslikku eripära kuivõrd globaalset võitlust bürokraatia ja inimlikkuse vahel. Kunstnik R. Laidre kujundus oli tinglik, dekoratsioon vihjeline. Karikatuursed nukud olid palju huvitavamad ja suurema liikuvusega kui enamikus tolle aja nukulavastustes. ERN: ā€œKuradiveskiā€¯ (I. Đtok, J. Drda, 1961). Nukud vasakult: RevĆ¼Ć¼tƤht (L. Tui v A. Silla), Erak (O. Liigand). /Foto: H. Saarne/Teose fantastiline miljöö pakkus nukulava “œimede” jaoks rikkalikke võimalusi, mida maksimaalselt püüti ära kasutada. “œSiin suitsetab elegantselt sigaretti tantsijatar-lavatäht, seal mängib röövel Sarkafarka südantlõhestavalt kitarri ja laulab, püha isa asetab prillid ninale ja pöörab värisevate sõrmedega püha raamatu lehekülgi, rääkimata kuradite kaheks moondumisest, ilmumisest ning haihtumisest ning teistest “œimedest” , mis suurel laval on mõeldamatud.” 428 Nukuteatris aastaid pedagoogina töötanud Ester Purje kirjutas “œKuradiveski” tutvustamiseks: “œNäidend paelub vaatajat eelkõige oma alati aktuaalse teema tõttu – on ju teose peamine mõte suunatud kõige manduva, elust irdumise, ebausu, bürokratismi vastu. Tšehhi populaarse rahvuskangelase erusõdur Martin Kabati kuju kaudu saab selgeks, et elus jõuab sihile ainult see, kes ei karda raskusi ega pelga tööd, kes ammutab kogu jõu rahvalt, kelle hulgas ta elab.” 429

Vaprat erusõdurit Martinit mängis meeldejäävalt L. Mägi. Ajakirjanduses ilmunud arvustustes oli arvatud õnnestumiste hulka ka Lo Tui elurõõmus ja südamlik Printsessi toaneitsi Kati, R. Kuremaa peenelt nüansseeritud Kurat Luutsius, O. Liigandi elust irdunud Erak jt. Lavastuses osales suur osa teatri tollasest trupist.

Esimene täiskasvanutükk Nukuteatris leidis kriitika poolt enamasti heakskiitvat toetust. Eesti kutselise nukuteatri isa L. Kalmet kirjutas: “œEsimene katse, satiirilises plaanis “œKuradiveski” lavastus veenis täiesti, et sellel mõttel on perspektiivi. Kuigi lavastus polnud vaba puudustest – negatiivne leer võttis liiga mahlakalt ülekaalu enda kätte, ka polnud olulisi momente küllalt rõhutatud, – tuleb lugeda seda esimest katset õnnestunuks.” 430

ERN: ā€œKuradiveskiā€¯ (I. Đtok, J. Drda, 1961). NƤitlejad nukkudega: (vasakult) O. Liigand, R. Kuremaa, A. Silla, L. MƤgi, L. Tui, H. Raa, O. PaesĆ¼ld, B. Mitt, K. Renel. /Foto: H. Saarne/Meeldivaks vahelduseks oli “œKuradiveski” tegijaile endile. Said ju näitlejad oma võimeid nüüd ka täiskasvanud publiku ees proovile panna ja seda huvitavates satiirilistes rollides, mida “œKuradiveski” lavastus küllaga pakkus. Ülemkuradit mänginud B. Mitt: “œ” Kuradiveskit” me nägime varem Riias. /.../ Seejärel võeti see lugu ka meil katsena kavva. See oli täiesti sirmitükk. “œKuradiveski” oli tore lavastus. Publik võttis selle hästi vastu. Käisime temaga paljudes maakohtades etendusi andmas.” 431 Ingrid Kivirähk: “œKuradit mängis Raivo Kuremaa. Mind prooviti Kuradi armsama ossa, aga mina sinna ei sobinud, nii et seda osa hakkas mängima Helle Raa. Mina tegin hoopis ühte Kuradi kolmandat Kirjutajat, see oli väike episoodiline osa, aga märgiti ära. Ma aitasin seal teisi nukuliigutamise juures. Terve trupp oli kaasatud! Mäletan, et selles etenduses kasutati palju luminestsentsi. See esimene täiskasvanute lavastus kukkus meil tegelikult päris hästi välja, aga millegipärast mängiti seda üsna vähe ja siis rohkem täiskasvanuile ei tehtudki.” 432

“œKuradiveskile” publikut jätkus, paraku tuli aga selle etendamisest kõrgemate instantside survel peagi loobuda. Järgmist etendust täiskasvanuile tuli oodata kaksteist aastat...

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)