NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
I osa. Algus

EESTI DRAAMATEATRI NUKUTRUPP (1936 – 1944)

DRAAMATEATRI NUKUTRUPP PÄRAST JUUNIPÖÖRET

Pärast 1940. a juunipööret alustasid Eesti teatrid hooaega kardinaalselt muutunud tingimustes. Mõistagi alustati teatrielu ümberkorraldusi teatrite juhtimissüsteemi muutmisest. Suure agarusega hakati ette valmistama teatrite natsionaliseerimist. Juba 12. oktoobril 1940 anti välja pika ja kõlava pealkirjaga Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu seadus “œEesti NSV teatrite loova tegevuse arendamiseks töötava rahva huvides, nende edukaks rakendamiseks sotsialistlikku ülesehituse töösse ja nende kunstilise taseme tõstmiseks” .125 Suuremad Eesti teatrid nagu Estonia, Eesti Draamateater, Tallinna Töölisteater ja Vanemuine allutati administratiivselt vahetult hariduse rahvakomissariaadile. Et hõlbustada uutele tööalustele üleminekut, ühendati hooaja esimesel poolel Tallinna Töölisteatri ja Eesti Draamateatri üld- ja kunstiline juhtimine. Natsionaliseerimisega seotud ümberkorraldusteks suunati riigi juhtkonna poolt teatritesse tööle komissarid. Ühendatud Eesti Draamateatri ja Tallinna Töölisteatri tarvis määrati sellesse ametisse Priit Põldroos.126 Hariduse rahvakomissariaadi käskkirjas 10. novembrist 1940 tehti korraldus nukuteatri ala edukamaks arendamiseks luua natsionaliseeritud Draamateatri juures eriharuna nukuteater. Määrati toimkond järgmises koosseisus: esimees P. Põldroos, esimehe asetäitja ja ühtlasi nukuteatri kunstilise juhi kohusetäitja L. Kalmet, liikmed V. Alev ja L. Tui.127

Draamateatri nukutrupp.Seega pidi nukuteater endiselt töötama nii Draamateatri majandamisel kui ka tema administratiivsel ja kunstilisel üldjuhtimisel. Ka seni Kadrioru Noortepargi juures T. Poska ja S. Siiraku juhtimisel iseseisvalt tegutsenud nukuteater tuli liita Draamateatri nukutrupiga. Poska teatri nukunäitlejad A. Kaktus-Mägi, M. Suurallik, K. Poller ja H. Jänes tulid Draamateatrisse üle. T. Poskast enesest sai kohakaasluse alusel töötav nukuteatri kirjandusala juhataja. Seoses ülesannetega suurel laval jäid nukuteatri edasisest tööst kõrvale A. Talvi, S. Reek, O. Ungvere, M. Orgussaar ja O. Liigand. Osa neist tegid siiski kaasa veel üksikutes nukulavastustes. Nukuteatrile jäid aga truuks V. Alev, L. Martin, L. Tui, O. Seliaru ning Helma ja Sam Siirak. Nendega liitusid Draamateatri noorsoolavastuste trupist noored näitlejad: Lia Tarmo, Eva Meil, Kai Sambla, Johannes Rebane ja Ao Vaks. Draamateatri juurde loodi iseseisev palgaline nukutrupp. “œVäljaspool koosseisu mängis näitlejana kaasa Töölisteatrist Draamateatrisse üle tulnud Helmut Vaag, keda oli vallutanud võitmatu huvi nukuteatri vastu. Edaspidi näemegi teda üha suureneva entusiasmiga nukunäidendeid kirjutamas ja neid lavastamas.” 128 Lavastajana jäi nukutruppi edasi töötama V. Alev.

Helmut VaagTeatrite natsionaliseerimisega kaasnenud järjekindel ning suurenenud riiklik toetus tähendas paremaid loomingutingimusi. See kehtis ka nukuteatri osas. H. Jänes: “œTulnud Noortepargi kitsastest võimalustest tööle Draamateatri nukuteatrisse, märkasin /.../, millised avarad võimalused seal avanesid nukuteatri edasiarendamiseks. Oli oma lavatehniline personal, nukuvalmistajad. Näitlejate õlult olid langenud kõik tehnilised ja administratiivsed mured. Polnud vaja muud, kui oma osa meisterlikult kätte õppida. Prooviruumiks oli meil kasutada avar saal, kuhu ehitati üles marionetilava, mis seisis seal pidevalt. Meile võimaldati küllaldasel määral lavaproove.” 129 Ühendatud teatrite direktor Priit Põldroos ütles intervjuus ajalehele Rahva Hääl: “œErilise hoole ja armastusega tahetakse eelneval hooajal asuda Noorsoo ja Nukuteatri väljaarendamisele, millest hiljem peaks kujunema iseseisev teater.” 130

Muutused ilmnesid ka repertuaaris. 1940. a haarati kogu eesti teater nõukoguliku ideoloogia ja propaganda teenistusse. Õnneks mõjutas selline teatrikunsti ülepolitiseerimine nukuteatri repertuaari suhteliselt vähe. On ju nukuteatrile igiomane teatav grotesksus, mistõttu patriootilis-paatoslikud stseenid mõjuksid seal publikule pigem koomilistena kui üllaina. Sellele vaatamata hakkasid võimud tasapisi ka nukuteatrilt nõudma n-ö “œuue aja vaimus” ideoloogilist kasvatuslikkust. Siiski suutis nukuteater oma esimesel nõukogude hooajal jääda ainestikult muinasjututeatriks.

L. Martini teises nukunäidendis “œVäntorelimees” kohtusid mudilased taas oma vanade armsate tuttavate Tiiu, Antsu ja Paukaga. Selles lavastuses tegid veel viimast korda Draamateatri nukulaval kaasa O. Ungvere, S. Reek ja A. Talvi, kusjuures M. Orgussaare asemel mängis nüüd Antsu S. Reek. A. Talvi võttis V. Alevilt üle Pauka juhtimise, kuna O. Ungverele jäi endiselt Tiiu roll. Nukkudega mängisid veel L. Tui, A. Tihkan, O. Seliaru ja O. Liigand. L. Martin kehastas ise nimirolli – Väntorelimeest, kes näitab oma võlupilli abil Antsu, Tiiu ja Pauka kummalisi seiklusi ja elamusi Võlumetsas peremees Päeva ja selle õe Öö juures, Unenägude saarel, Muusikamaailmas ja mujal. Nukulapsed kohtavad oma teekonnal väga erinevaid olendeid: muinasjutulist Koitu ja Hämarikku, Töörõõmu ja Laiskust, Upsakust ja Jonni jne.

A. Adson, arvustades “œVäntorelimeest” Rahva Hääles, kirjutas: “œTüki sisu on säärane, et väikesed vaatajad siit küll mingit lugu koju ei saanud viia järele jutustamiseks ja meelespidamiseks. Küll said nad pika rea üksikuid pilte, nende katkendeid ja hetki, mis puhul nad tihti võisid imestada, naerda ja rõõmustadagi nagu see, kuis laternapostid Antsu, Tiiut ja eriti koera Paukat püüavad oma allakummardunud laternapeadega toksida, kuis konnad hüppavad, kuis Ants Tiiuga liblikatel lendab, kuis Upsakas ja Jonn kaklevad jpm. (fantaasiat on ju siin rakendatud ohtrasti). Kuid mis seoses ja millises tähenduses see kõik on, seda harutihti ei selgu /.../. Sageli polnud etendused muud kui värvikad-liikuvad pildid üldise ja segase müra saatel."131 Kriitika käsitles V. Alevi lavastust kui kirevat revüüd. Hinnati etendust läbivat muinasloo fantastikat, salapärasust ja fantaasialendu.132 Küllap oli Draamateatri nukutrupile juba selgeks saanud, et nukulavastustes võib muidu igapäevaelus vaikivad esemed ja taimed elama ning liikuma panna. V. Mettus, tabanud lavastuses nii mõnegi “œehtnukuteaterliku” hetke, leidis, et “œVäntorelimehes” oleks võinud olla “œvähem moraliseerivat õpetlikkust” .133 Kiita said P. Raudvee lavapildid ja L. Tui uued nukud.

Taas osutus lavastuse nõrgimaks küljeks nukkude liikumine. A. Adson oli arvamusel, et “œnukuteatri asjandust on algusest peale võetud liialt optimistlikult” . Nukuteatri tegemisele oleks pidanud eelnema “œpõhjalik tehniline eelkool” .134

Kritiseerida sai ka “œVäntorelimehe” muusikaline kujundus. Adson kirjutab oma arvustuse lõpetuseks: “œ/.../ saateks kasutati grammofoniplaati Pola Negri “œMazurka” -filmist. Seda undavat helilainetust korrati korda 6-7. Lisaks anti mõningaid saksofoni tõmmatavaid tantsupõranda lugusid. Need panid kõrvad huugama.” Ja edasi arvustajapoolne nõuanne: “œLasteetendus vajab erimuusikat, helimeister peaks siin hoolikalt valima, et kõik oleks kohane ja kooskõlas.” 135

Draamateater: ā€œVahva rƤtsepā€¯ (L. Tui, 1941). Stseen lavastusest.Niisiis ei toonud “œVäntorelimehe” lavastus Eesti nukuteatri arengusse midagi uut. Küll aga tõi seda vendade Grimmide muinasjutu “œVahva rätsep” instseneering. See oli meie kutselise nukuteatri esmakordne pöördumine maailmaklassikasse kuuluva muinasjutu poole. Kavalehelt võis lugeda kõrvuti näitleja ja nukukujundaja Lo Tui nimega ka instseneerija ja lavastaja Lo Tui nime. Sulge haarama sundis teda nukunäidendite põud. Olles suvepuhkusel Võsul, proovis Lo Tui abikaasa O. Seliaru soovitusel midagi paberile panna. “œTol hetkel tundus küll lausa uskumatuna, et sellest midagi tuleks, aga hingerahu ja puhkamismeeleolu olid igal juhul nagu käega pühitud. Metsas ja rannaski vaevasid nüüd loomisvalud, nii et polnudki mujal asu kui laua taga ning südamerahu tuli alles siis tagasi, kui näidend kirja pandud.” 136

Ajakirjanduse reageeringus Lo Tui tööle jäi kõlama valdavalt kiitev-julgustav hinnang, kuigi mainiti ka mitmeid puudusi. “œMuinasjutt /.../ on Lo Tui kui dramatiseerija ja lavastaja poolt leidnud üldiselt hästi kordaläinud nukuteatrilise kuju. Mõnes kohas võiks siiski veel kärpida kõnelusi, mis sündmustikku edasi ei vii. Dramatiseeringu lõpetamine on Tuile nähtavasti raskusi valmistanud: ta laseb muinasjutul lõpuks osutuda rätsepa unenäoks, mis mõjub liig proosalisena. Lavastanud oli Lo Tui oma dramatiseeringu hästi. Mõnes kohas oleks ainult tempo võinud olla veidi elavam ja mõned vaheajad üksikute piltide vahel tundusid liig pikkadena.” 137 Rohkem kui varasemates nukulavastustes oli kasutatud tantsulist elementi. Retsensent V. Mettus märkis, et tantsud olid hästi välja tulnud. Rütmiliselt oli liikuma pandud kõik, mis seda vähegi võimaldas. Tantsisid nii inimesed, loomad ja lepatriinud kui ka käärid, niidirullid jne.

Teater oli ilmselt arvestanud varasemat üsna teravat kriitikat nukuetenduste saatemuusika valiku ja kvaliteedi kohta. V. Mettuse sõnutsi esines laval nüüd “œkena väike orkester” .138 Võib ka oletada, et nukulavastuse muusikalise kujundajana debüteerinud Linda Sauli laulud olid rohkem kooskõlas lavastuse atmosfääriga.

Puudujäägina märkis kriitika jällegi nukkude liikumist. Inimnukkude juures soovitas A. Adson püüda vähendada õhusviibimise muljet ning rohkem uurida nukkude tasakaalu. Tema arvates võiks vahel kasutada ka põranda alt juhitavaid nukke.139

Kuigi nukkude liikumine sai terava kriitika osaliseks, olid näitlejad omalt poolt püüdnud seda võimalikult parandada. Helmut Vaag on oma nukuteatrimälestustes kirjutanud: “œEriti hakkas mind huvitama nukuliigutamise tehnika täiustamise küsimus. Olin ise Gerd Neggo tantsurühmas tegelenud plastikaga ning tahtsin leida võimalusi seda nukuliigutustesse üle kanda /.../. Minu esimene osa oli rätsep Kikk Lo Tui nukunäidendis “œVahva rätsep” . Hakkasin mõistma, et marioneti liigutamine on suur kunst, mida ei saa võrreldagi käpiksüsteemis nukkude liigutamisega. /.../ Töötasime O. Seliaruga välja ühe stseeni “œVahvas rätsepas” kõigi marionettnuku liigutamise nõuete kohaselt. Selles ei toimunud muud, kui rätsep Kikk, sattunud kuningakotta, mängib seal peitust narriga. See pantomiimiline stseen kestis vast ainult viis minutit, kuid tema kätteharjutamiseks kulus iga päev kaks-kolm tundi kogu lavastuse ettevalmistamise aja kestel. Niisugust tööd ei olnud meil veel keegi nukuliigutajaist varem vaevaks võtnud. Tulemuseks oli stseen, mis juba lähenes tõelisele nukuteatrile. Kahjuks ei võimaldanud nukuteatri tookordsed töötingimused ja spetsiaalse nukutrupi puudumine niisugust meisterlikkust igas lavastuses välja arendada.” 140

Kõrvuti H. Vaagiga mängisid “œVahvas rätsepas” näitlejad Maks Karro, O. Seliaru, E. Meil-Malmsten, H. Siirak, K. Sambla ja A. Vaks. Lavapildid olid Aleksei Viilupilt ja nukutehnika O. Seliarult.

Draamateater: ā€œLaevapoiss Paukaā€¯ (E. Tammlaan, 1941). Stseen lavastusest (1).Seni loodud algupärastest nukunäidenditest sisutihedamaks pidas omaaegne kriitika Evald Tammlaane “œLaevapoiss Paukat” . V. Mettus hindas “œLaevapoiss Paukat” kui “œmeie kenimaid algupäraseid nukunäidendeid” , mis haaras oma seikluslikkuse ja huumoriga. “œTammlaane kui näitekirjaniku häiks omadusiks on peen kõrv igapäevase kõnekeele (ka eri-, näit. meremeeste keele) suhtes ja tegelaste iseloomustamise oskus.” Samas taunis kriitik näidendi kompositsioonilist ülesehitust. “œLõpp jääb kuidagi nigelaks,” leidis V. Mettus.141 Oma arvamus oli aga Helmut Vaagil: ” “œLaevapoiss Pauka” , mida parajasti mängiti, oli mulle õpetuseks, kuidas nukunäidendit kirjutada ei tohi. Sisult tihe ja huvitav teos oli nukuetenduseks liig paljusõnaline ja tegevusvaene.” 142

Lapsed kohtusid taas oma armsa koerakese Paukaga, keda mängis V. Alev. Tragi koerake täitis ühtaegu laevakoera ja ka laevapoisi kohustusi, Aafrikas aga võitles vahvalt krokodillide ja lõvidega ning päästis surmasuhu sattunud inimesi. L. Tui kavandatud nukkudest oli meeldejäävaim koer Simba, millega nukukujundaja ka ise mängis. Säilinud kavalehelt võib lugeda, et lisaks V. Alevile ja L. Tuile mängisid “œLaevapoiss Paukas” A. Vaks, O. Seliaru, M. Karro, E. Malmsten, H. Siirak ja K. Sambla.

Simba liikumine oli V. Mettuse arvates “œharuldaselt loomulik” . Hästi dünaamilisena mõjus ka Pauka. Ent teised tegelased liikusid V. Mettuse sõnutsi ikkagi “œharuldaselt ebaloomulikult” . Nukulaval pidi ju kõik olema nagu “œpäris elus” . Nukudki olid kujundatud endiselt naturalistlikult. V. Mettus soovitas teatriinimestel pöörduda Tehnikaülikooli mõne andeka mehaanika eriala tudengi poole, kes võiks uurida nukkude liikumise mehaanikat ja seda siis parandada või hoopiski ümber teha. Seegi kord oli lavastuse tugevamaks komponendiks kujunduslik külg. A. Viilupi lavapildid olid õnnestunud eriti värvirõõmu ja fantaasialendu ergutavas Aafrika-osas.

Draamateater: ā€œLaevapoiss Paukaā€¯ (E. Tammlaan, 1941). Stseen lavastusest (2). Draamateater: ā€œLaevapoiss Paukaā€¯ (E. Tammlaan, 1941). Stseen lavastusest (3).

Edasi

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)