NUKUTEATRI AJALUGU Prev Page Prev Page
Esileht
Saateks
Sissejuhatus
I osa. Algus
Eellugu
Esimestest Eesti alasid külastanud nukutruppidest
Esimesi katsetusi
Eesti nukuteatri sünd
August Libliku nukuteater (1933-1936)
Skupa teatrist ja tema külalisetenduste mõjust eesti nukuteatri arengule
Taavet Poska nukuteater
Eesti Draamateatri nukutrupp (1936-1944)
Eesti kutselise nukuteatri loomine
Õppereis Tšehhoslovakkiasse
Õpitu realiseerimine praktikas
Algupärane nukuseriaal
Nukutrupi ja repertuaari kujundamine
Draamateatri nukutrupp pärast juunipööret
Nukuteater sõja-aastail
Kutselise nukuteatri kujunemisaastate loomeolud ja iseloomulikud jooned
Riikliku Noorsooteatri nukuteater (1944-1948)
Nukuteater ümberkorraldusprotsessis
Visa tööga tehniliselt keeruliste suurlavastusteni
Kokkuvõtteks Noorsooteatri nukuteatri lühikesest, ent tulemusrikkast tööst
Nukuteater taas Draamateatri juures (1948-1951)
Uued ümberkorraldused teatrielus
"Reinuvader Rebane" Ferdinand Veike lavastajadebüüdiks
Moskva Riikliku Kesknukuteatri mõjust eesti nukuteatri arengule
Rahvuseepose kangelased nukulaval
Iseseisva Nukuteatri sündi ettevalmistavad lavastused
Nukumängust teistes linnades
Ugala nukuteater (1948-1951)
Kuressaare Teatri nukuteater (1949-1951)
Nukuteatritegemisest Tartus
II osa. Eesti Riiklik Nukuteater
Kujunemisaastad (1952-1955)
Iseseisva nukuteatri sünd
Repertuaari kujundamine
Tagasivaade esimesele tegevusaastale
Näitetrupi kujundamine
Klassikaline muinasjutt ajastu vaimus
Kriitika süüdistab teatrit pealiskaudsuses
Rahvuslik dramaturgia - täistabamus Nukuteatris
Nukuteater avab statsionaari
Puunukk Buratino üldise keskpärasuse taustal
Algusaastate kasvuraskused
Tõusuaastad (1956-1963)
Huvi rahvusliku dramaturgia vastu
Stiilipuhas klassikaline sirmiteater
Festivalidel Moskvas ja Bukarestis
Hooaeg pärast festivali
Stabiilne tööaasta
Itaallaste eeskujul ooper eesti nukulavale
Edu II rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil Bukarestis
Esimene lavastus täiskasvanutele
Algupärase repertuaari osatähtsus suureneb
"Isand Seguini kitseke" - suure üldistusjõuga romantiline lavastus
Nukuteater koondab enda ümber autoriteringi
Rein Aguri esimene lavastus
Näitleja nukuteatris
Lavastaja nukuteatris
Kunstnik nukuteatris
Nukulavastuse muusikaline kujundus
Repertuaaripoliitika
Eesti nukunäitlejate õppestuudio
Ebastabiilsuse aastad (1964-1967)
Teater vajab muutusi
Repertuaaripilt mitmekesistub
Festivalitraditsiooni algus
"Olematu Odysseus" - pöördepunkt teatri kunstilises elus
F. Veike traditsiooniline nukuteater
Rein Agur oma teed otsimas
Raivo Laidre lahkumine Nukuteatrist
Nukuteater kuuenda ja seitsmenda aastakümne vahetusel (1968-1972)
Eesti teatri uuenemislaine haarab ka Nukuteatri
Eno Raud kirjutab Nukuteatrile
"Majake ratastel" ja "Memme musi" - edukad Riia festivalil
Uus Buratino
Õppestuudio lavastus
Uno Leies lavastab oma näidendi
Legend "Kurekesest ja Hernetondist"
Vallatu "Muinasjutt hiirepojast" ja süngevõitu "Lugu sepast"
Lood kutsikatest ja ahvidest
"Kaval-Ants ja Vanapagan" Rein Aguri noortetrupi algustähisena
Baltimaade nukuteatrite festival Kaunases 1971. aastal
Uno Leiese "Kiki ja Miki" ja Oskar Liigandi "Pikse pasun" - vastandliku nukutükid
Disney kangelased Väino Luubi lavastuses
Sirmiteater pakub uusi võimalusi
Kümnendivahetusele tagasi vaadates
Nukuteatri kuldsed seitsmekümnendad
Uus, avarduv nukuteater
"Muumimuinasjutu" avatud nukumäng
Nukuteatri poeetiline maailm
Jaan Urveti lavastajadebüüt Nukuteatris. Lihtsakoelised sirmilood
Eesti klassika nukulaval. Nukuteater avastab Illimari maailma
Mitmetasandiline, sümbolistlik nukuteater
Ferdinand Veike klassikaline sirmiteater
Hiirepoja ja elevandipoja uus lavaelu
Heljo Männi muinasjuttnäidend Helle Laasi lavastajadebüüdiks
Ferdinand Veike läheb kaasa avatud mänguga
Rein Aguri nukukompositsioon A. H. Tammsaare novellidest ja miniatuuridest
Helle Laasi lavastused
"Petja ja hunt" pakub improvisatsioonirõõmu
Ingo Normet ja Jaan Urvet - külalislavastajad Nukuteatris
Nukuteater ei ole ainult lasteteater
Veelkordne tagasipilk seitsmekümnendate aastate nukuteatrile
Rein Agur - eesti nukuteatri uuendaja
Nukuteater seitsmenda ja kaheksanda aastakümne vahetusel
Teatrisisesed vastuolud
"Tuhkatriinu" üllatav tõlgendus
Ferdinand Veike ühe loominguperioodi väärikas lõpp
Ferdinand Veike läbi kolleegide silmade
Ferdinand Veike mõtteid nukuteatrist
Kunstnik Jaak Vaus
Nukuteatri kaheksakümnendad aastad
Uus algus
Lastekriminull - noorte näitlejate nukumängukool
Intiimne laulukava ja laadateater
Nukumuusikal ja supershow
Igihaljad muinasjutud ja valmid
Hendrik Toompere debüüt lavastajana ja uudne näärilavastus
Tuhkurhobuse traagiline elukäik
"Pessi ja Illuusia" - armastus ja sõda
Edu Baltimaade festivalil Tallinnas
Nukker Näkineid ja lustlik Hiir
Uudne "Okasroosike"
Eesti Riikliku Nukuteatri kolm aastakümmet
Näidend inimese ja looduse suhetest
Eero Spriit külalislavastajana Nukuteatris
Rõõmsameelsed, poeetilised lavalood väikelastele
Shakespeare toob täiskasvanud publiku Nukuteatrisse
Taas algupärane dramaturgia
Teatriaasta täiskasvanuile
"Suveöö unenägu" lummab vaatajaid ja kriitikuid
Sirmiteater jääb
Tuglas aitab leida Eesti nukuteatri oma nägu
Ajas muutuv Gulliver
Mägramängust Kalevipojani
Absurdiklassikud nukuteatrisse
T. Å. Bringsværdi muinas-fantastiline nukunäidend
Leedulaste traagiline muinasjutt
Esimene jõuluetendus
Helle Laasi muinasjutuetendused
80-ndate aastate Nukuteater
90-ndad, muutuste aastad
Aguriga ja Agurita
Eero Spriit tuleb Nukuteatrisse
Nukuteatri suveõu
Repertuaar uueneb
"Faustike" ovaalsaalis
1990-ndate aastate teine pool
Uuslavastused suveõues
Eero Spriit lahkub ametist
Tuttavad muinasjututegelased
Nukuteater õpetab täiskasvanuile elutarkust
Trollid ja haldjad
Taas külalislavastajad
Debütandid Janno Põldma ja Evald Hermaküla
Nukuteatri lava jälle vanade tuttavate päralt
Evald Hermaküla võtab koorma kanda
Poolelijäänud töö viiakse lõpule
Tagasivaade 90-ndatele aastatele
Eesti Nukuteater taastab rahvusvahelised sidemed
Uus algus uuel sajandil
Sajandivahetus uute juhtidega
Andres Dvinjaninov riskib
Pilguheit tulevikku
Lõpetuseks
Allikaviited
Lisad
Eesti kutselise nukuteatri lavastusi aastail 1936-2004
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Lavastajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Kunstnikud
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Heliloojad, muusikalised kujundajad
Draamateater (1936-44 ja 1948-51)
Noorsooteater (1945-48)
Ugala (1948-51)
Kuressaare Teater (1949-51)
Vanemuine (1940 ja 1950)
Eesti Riiklik Nukuteater (1952-2004)
Eesti Riikliku Nukuteatri juhid 1952-2004
Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejad 1952-2004
Aunimetused
Diplomeid, preemiaid
Festivale, külalisesinemisi, välissõite
Külalisnukuteatreid Eestis
Kauaaegsed töötajad ER Nukuteatris
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.01.2002
Eesti Riikliku Nukuteatri töötajad 01.08.2004
Töötanud ER Nukuteatris
Isikunimede register
Ilmunud artikleid
Pildigalerii
Lühendid
CD abi-info
I osa. Algus

NUKUTEATER TAAS DRAAMATEATRI JUURES (1948 – 1951)

UUED ÜMBERKORRALDUSED TEATRIELUS

1948. a märtsis Noorsooteatri ja Draamateatri sundühendamisega tekkinud teater hakkas esialgu kandma nime “œUus Teater” . Selline kahe teatri ootamatu ja kiire kokkuliitmine oli ebameeldiv mõlemale. Pärast sõda Tallinna Riiklikku Draamateatrit juhtima asunud Priit Põldroos on almanahhi Eesti Nõukogude Teater kuuendas numbris andnud teatrite ühendamisele sellise hinnangu: “œSee ühendamine tuli täiesti ootamatult ja tuli läbi viia väga kiiresti, mõne päeva jooksul, ilma sisulise kaalumiseta ja päris mehaaniliselt. Kahe eriilmelise kollektiivi ühendamine halvas teatri loomingulise töö täiesti, paiskas segi töö- ja mängukava, administratiivse ja kunstilise juhtimise. /.../ Teatris algas väga segane ajajärk ja ma ise olin veel suuremas segaduses. Kõik tuli otsast peale alustada ja põhjalikult ümber korraldada. Ja seejuures ei olnud aega põhjalikumalt läbi ja ümber mõelda. Mõlemast teatrikollektiivist oli vabanenud hulk näitlejaid, mistõttu ka mängukavast rida lavastusi välja langes. Kuid teatri tegevust ei saanud ju katkestada, etenduste andmist tuli jätkata. Pidasime siis kähku natuke aru ja võtsime mõlema teatri repertuaarist lavastusi, mida sai kiiresti taastada ja mille osalisi asendada. Ja päevagi vahele jätmata jätkasime etenduste andmist. Mängukava oli küllaltki kirev ja hästi mitmeharuline, kuid ka hästi ebaühtlane ja ilmetu. Lavastuste kiire taastamise ja näitlejate asendamise tõttu oli etenduste tase tihti üsna madal.” 202

Ümberkorralduste tulemusena koondus Tallinna Draamateatrisse eesti näitlejate paremik. Kevadel 1949 liideti Draamateatriga ka Estonia draamatrupp. Sealt tulid Draamateatrisse K. Karm, A. Talvi, A. Eskola, R. Nuude, A. Randviir, O. Eskola, H. Laur, M. Luts, A. Üksip, H. Viisimaa, K. Välbe. Draamateatri peanäitejuhiks sai Ants Lauter. P. Põldroos aga lahkus Draamateatrist. Teater nimetati ümber Tallinna Riiklikuks Draamateatriks.

Paratamatult mõjutas see ümberkorraldus nukutrupi tööd. Noorsooteatri nukulavastustes kaasa teinud näitlejatest tulid Draamateatrisse A. Raid, M. Varango, V. Karusoo, L. Lahe, A. Kivirähk, R. Kuremaa, F. Veike, L. Rost jt. Nukuteatrialast tegevust jätkas ka H. Vaag. A. Mägi oli juba varem siirdunud Ugalasse. Jällegi hakkasid nukulavastustes osalema Draamateatri nukulavalt tuntud nukunäitlejad L. Tui ja M. Orgussaar. Oma nukunäitlejateed alustas Draamateatris Estoniast üle tulnud noor näitleja O. Paesüld. Aastatel 1948–1951 tegid Draamateatri nukulavastustes kaasa veel A. Jõgi, E. Meil, L. Mesikäpp, L. Rummo jt.

Tagasiminekuga Draamateatri juurde sai nukutrupp tagasi ka oma endised proovi- ja tööruumid. F. Veike: ” Lo Tui ja Helmut Vaag olid rahul, et nukuteatri proovid ja etendused toimuvad taas Draamateatri laval. Lõppesid näitlejate ja tehniliste töötajate külmetamised ja öised ruumide kütmised vineerivabriku klubis. Draamateatris olid alles endised nukkude valmistajad ja lavatehnilised töötajad. Isegi metallraamidest marionettnukkude lava oli alles. /.../ Algasid proovid. Kõik marionetid tuli uuesti niidistada. Kuna mind huvitas eriti nukkude plastilisus ja liigutamise dünaamika, siis tuli pärast tööaega teha lisatreeninguid. Kord ütles näitleja Oskar Liigand: “œSa oma treeningutega tapa ennast, aga ära meid tapa!” Ka orkestriseaded vajasid täiendamist. Dirigent Linda Sauli asemele tuli Vladimir Tarkpea.” 203

Seega puudutas kahe teatri ühendamine nukutruppi vähem valusalt kui draamatruppi, sest suur osa Noorsooteatri nukutruppi kuulunud näitlejatest võeti Draamateatri koosseisu. Enamik Noorsooteatri suure lava näitlejaid aga saadeti sundkorras Ugalasse või teistesse väikelinna teatritesse ning nii mõnigi neist pidi aastaiks teatritööst kõrvale jääma.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)