Teatrist | NUKU

Teatrist

NUKU on Tallinna ajaloolises vanalinnas paiknev ainulaadne nuku- ja visuaalteatrikunsti keskus, mille juurde kuuluvad professionaalne teater, nukukunsti muuseum ja rahvusvaheline nuku- ja visuaalteatrifestival.

Teatri kunstiline juht Mirko Rajas:  "Oleme ainuke teater Eestis, mis tegeleb igapäevase teatritöö ja loomingu kõrval ka nukuteatri kui žanri arendamise ja hoidmisega. Meie teatri ampluaa on lai: mängime lavastusi väikelastele, peredele, noortele ja täiskasvanutele."

NUKU teatris esietendub hooajas keskmiselt kaheksa uuslavastust, mis on kantud teatri eesmärgist jutustada põnevate vormide kaudu kaasahaaravaid lugusid ja kõnetada igas vanuses inimesi. Repertuaaris on hulgaliselt lavastusi, mis nuku- ja visuaalteatrivahendeid kaasates kombineerivad eri teatrivorme alates klassikalisest sõnateatrist kuni muusika- ja multimeediateatrini.

Nuku- ja visuaalteatrikunstis näeb NUKU teater võimalust muuta nähtamatu nähtavaks ja elutu elavaks ning tuua visuaalsete kujundite kaudu esiplaanile see, mis jääb tavaliselt sõnade taha. Seepärast pööratakse NUKU teatris lavastuste loomisel palju tähelepanu visuaalsele poolele, mille võivad moodustada elemendid eri teatri- ja kunstiliikidest (nuku-ja objektiteater, tants, multimeedia kasutamine, muusika, kujutavad kunstid jm).

Kõigi väljendusvahendite kaudu soovib NUKU teater jutustada puudutavaid lugusid ning pakkuda unikaalset, kujutlusvõimet sütitavat ja terviklikku teatrielamust.

Lühiajalugu

NUKU teater (varasemate nimedega Eesti Riiklik Nukuteater ja Eesti Nuku- ja Noorsooteater) asutati 1952. aastal ja on tänaseni Eesti ainus riiklik professionaalne nuku- ja visuaalteatrikallakuga teater.

Teatri rajamise initsiaator oli nukunäitleja ja –lavastaja Ferdinand Veike, kes juhtis teatri kunstilist poolt ligi 30 aastat. 1963. aastal tuli teatrisse tööle Leningradi Teatriinstituudi nukunäitlejana lõpetanud Rein Agur, kellest kujunes 1960. aastate lõpus nukuteatrižanri põhjalik uuendaja, tuues traditsiooniliste sirmilavastuste kõrvale avatud mängulaadi. 1981. aastal sai Rein Agur teatri peanäitejuhiks. Pidevalt katsetava teatri repertuaari ilmusid Shakespeare’i, Tuglase ja eesti rahvaluule töötlused, hakati järjepidevalt mängima ka täiskasvanutele. 1993. aastal kunstilise juhina alustanud Eero Spriit püüdis teatris ühendada draama- ja nukuelementi; 1999. aastal jätkas sama suunda Evald Hermaküla.

2000. aastal asus teatrit juhtima Meelis Pai, kunstiliseks juhiks sai Andres Dvinjaninov. Eesmärgiks seati kvaliteetne laste- ja noorteteater, mis hõlmaks nii nuku- kui ka draamalavastusi. 2002. aasta sügisel alustas EMTA lavakunstikoolis õpinguid esimene lend nukuteatri magistrante. Üheaegselt uuenesid Nukuteatri loominguline ja administratiivne kollektiiv, renoveeriti teatrimaja ja Nukuteater hakkas taas pälvima tunnustust rahvusvahelistel festivaldeil. 2006. aastal avati uus suur mängupaik – teatri siseõu kaeti katusega ning nii tekkis enam kui 600 inimest mahutav saal. Neil aastatel võeti teatri nimena kasutusele Eesti Nuku- ja Noorsooteater, mis peegeldas teatri eesmärki pöörata enam tähelepanu täiskasvanutele suunatud nukulavastuste ning noorte seas populaarsete muusikalide lavaletoomisele.

2007. aastal saatis teater Soome Turu Kunstikakadeemiasse professionaalset nukuteatriharidust omandama seitse noort, kes asusid teatrisse näitlejate ja lavastajatena tööle 2011. aasta, mil teatri kunstiliseks juhiks sai Vahur Keller.  Aastal 2010 laieneti ka Nunne tn 8 majja, kus hakkas tegutsema nukukunsti keskus ja muuseum ning koonduti ühisnime NUKU alla. 

2013. aasta alguses loodi sihtasutus NUKU ning sama aasta maikuust juhib teatris Joonas Tartu. Uute kunstiliste juhtide – 2013-2017 Taavi Tõnisson ja alates 2017. aasta maist Mirko Rajas – eestvedamisel võeti peamiseks kunstiliseks eesmärgiks jutustada puudutavaid lugusid, kasutades nüüdisaegseid nuku-, objekti-, visuaal- ja sõnateatri väljendusvahendeid. 2016. aasta nobembris avatid teatri- ja muuseumimajade vahele kerkinud juurdeehitus, mille südameks on 400-kohaline Ferdinandi-nimeline saal. Aastakümneid oma suurt saali oodanud teater ja selle lavataguseid maailmu avav nig paljusid haridusprogramme pakkuv muuseum koondusid seeläbi ainulaadseks ja mitmekülgseks tervikuks, mis pakub väga heal tasemel nuku- ja visuaalteatrielamusi igas vanuses teatrihuvilisele.

Nukuteatri ajaloost saab pikemalt lugeda Eike Värki 2004. aastal koostatud raamatust "65 aastat Eesti kutselist nukuteatrit. Ajalugu ja kroonikad", mida saab veebis lugeda siin. Lisaks on võimalik tutvuda teatri repertuaariga aastatel 1952-2016 ning Lai 1 ja 3 hoonete ajalooga.