NUKU muuseumi loomislugu | NUKU

NUKU muuseumi loomislugu

NUKU muuseum sai alguse vajadusest ja soovist luua teatri kõrvale hoiu- ja näitusepaik lavatee lõpetanud nukkudele. Muuseumi avamiseni teatri naaberhoones jõuti 7. märtsil 2010. Vitriinides leidsid kodu sajad teatrinukud, näha sai nukkude valmimisprotsessi ning suur rõhk oli virtuaalsetel lahendustel ja puutetundlikel infoekraanidel.

Kogu tegutsemisaja jooksul on muuseum olnud pidevas muutumises – vahetunud on püsiekspositsiooni osad, lisandunud on uusi ruume ja tegevusvõimalusi. Ajutiste näitustena on muuseum korraldanud erinevaid teemanäitusi: eksponeeritud on olnud eesti teatrimaskid, nukunäitlejate juubelinäitused, televisiooninukud, varjuteater oma mitmekülgsuses, nukunäitused välisriikidest ja palju muud. Algusest peale on muuseum olnud tihedalt seotud kõrvalasuva teatriga – etendusi antakse ka muuseumis, toimuvad kohtumised näitlejatega ja mitmesuguste teatrialadega seotud õpitoad.

Alates 2014 sügisest hakkas muuseumit juhtima Maria Usk, kes asus arendama muuseumi haridustegevust. Eesmärgiks sai muuta muuseum laiahaardelisemaks nukuteatrikunsti kogemise paigaks igas vanuses inimestele, pakkudes erinevaid haridusprogramme ja loovust arendavaid tegevusi.