Festivalist | NUKU

Festivalist

Festivali NuQ Treff keskmes on teater, mis jutustab eelkõige visuaalsete kujundite kaudu ja otsib sisule väljendust uudsetes vormides. Erilist tähelepanu on pööratud nüüdisaegsele nuku- ja objektiteatrile, kuid programmis on lavateoseid ka kujutavate kunstide sfäärist ja etenduskunstide piirialadelt. 

Lisaks raputavatele rahvusvahelistele ning ehedatele eesti visuaalteatrielamustele nii täiskasvanutele kui lastele saab teatritegemisest ka vahetult osa. Programmist leiab kohtumisi huvitavate teatritegijatega, näituseid, loenguid ning nuku- ja visuaalteatrivormide töötubasid erineva vanuse ja kogemusega osalejatele.

Järgmine festival toimub 23.-26. mail 2019.

Lisainfo
Annika Land-Reisser
festivali tegevjuht
annika [at] nuku.ee

Made by Wiseman