Draamaõpetuse koolitused | NUKU
Tagasi

Draamaõpetuse koolitused

jaga
1,5 h|Täiskasvanule|Muuseum

Ootame õpetajaid draamaõpetuse koolitustele NUKU muuseumis.  Pooleteisetunnine koolitus on praktiline, see tähendab, et tehakse erinevaid harjutusi nukunäitlejakoolitusest ja loovustreeningust. Koolitusel tuuakse näiteid  igapäevastest probleemidest, mis laste ja noortega töötades esile kerkivad ja leitakse harjutuste abil võimalikke lahendusi.

Koolitusel käsitletakse nukunäitlejatreeningus kasutatavate harjutuste kaudu ülevaatlikult järgmisi teemasid: isiksuse areng, empaatia, sotsialiseerumine, hirm, väärtused, käitumine, koostöö. Esmase koolituse käigus saavad õpetajad ülevaate vastava meetodi eesmärkidest ja kasutamisvõimalustest õppetöös.

Koolitus toimub:

  • ühekordsena ja kestab 1,5 tundi.
  • grupikoolitusena. Ootame osalema 7-15 liikmelisi õpetajate gruppe. Grupid peab koostama koolituse soovija ise.
  • NUKU muuseumi ruumides kokkuleppelisel ajal.

Nukumõtlemise meetod

  • arendab tavapäraseid ja alternatiivseid eneseväljendusoskusi
  • aitab kaasa grupisisese usaldava õhkkonna tekkimisele
  • arendab koostöövalmidust kõigi inimtüüpidega
  • mõjutab grupisiseste ühiste väärtushinnangute kujunemist
  • aitab ennetada ning lahendada väliseid konflikte ja sisemisi pingeid
  • õpetab ennast nägema teise pilgu läbi
KOOLITUSE TEEMAD

Lasteaia õpetajale – harjutused nukkudega
Harjutuste teemad: nukunäitlemise ABC, animeerimine, lauanuku juhtimine, hiina nuku juhtimine.

Nukk on unikaalne abivahend kõikide inimtüüpide avamiseks ja suunamiseks. Emotsioone, soove, hirme ja ootusi on nuku kaudu palju kergem väljendada, kui iseenda emotsioone ja mõtteid paljastada. Mida nukk tahab? Mis nukule meeldib? Mis on nuku arvamus? Kes on nuku sõbrad? Nukuga näitleja, kelleks võib olla ka iga laps, ütleb selle nukuga rääkides julgelt välja.

Algklassi õpetajale – kujutlusharjutused ja nukuteater
Harjutuste teemad: kehažanrid, kujutlusvõime, pantomiim, lauanukud.

Nukunäitleja tehniliste harjutuste abil on võimalik kogeda seda, kuidas end oma kehas hästi tunda ning oma mõtteid teistsuguste vahenditega väljendada kui verbaalselt. Harjutused õpetavad väljendama vaimseid suurusi, mida on sõnadega keeruline teha; kujutama end millekski või kellekski teiseks ning väljendama end teistmoodi kehatajumise kaudu. Need harjutused treenivad empaatiavõimet, grupitööoskust ja loovat mõtlemist.

Põhikooli õpetajale – materjaliteater
Harjutuste teemad: materjalid (vorm, heli, animeerimine), objektiteater, nukumõtlemine ehk metafooriline mõtlemine.

Nukuks peetakse nukuteatris kõike, mida parasjagu animeeritakse. Traditsioonilise looma või inimese kõrval saab ellu äratada ka pastaka, õhupalli, tooli, paberi, kivi või kinda. Kui mängukaru näitleja käes justkui PÄRISELT ellu ärkab, liigutab see vaatajat hingepõhjani. Olles proovinud ise asjadele elu anda, muutub maailm veel huvitavamaks ja turvalisemaks paigaks, kus kõigil on koos hea.

Gümnaasiumi õpetajale – maskiteater
Harjutuste teemad: maskid, kehakeel, inimese keha sisemised ja välised rütmid, ruum. Mask on võluvahend enda varjatud poole tundmaõppimiseks. Maski ette pannes muutume olevusteks, kel on teistsugused mõtted ja maailmataju. Maski ette pannes võtame me tegelikult ära enda igapäevase „maski“ , millega me teiste seas ringi liigume. Maski kandes õpib inimene rääkima oma keha kaudu.